Poznejte Život 90: Dává seniorům radost i smysl do života, vám zase sílu

O neziskové organizaci Život 90 jste už nejspíš slyšeli ve zprávách v souvislosti s pořádáním štědrovečerní večeře pro opuštěné seniory nebo výlety po pražských památkách. V jejich portfoliu toho ovšem najdete mnohem více. Pokud se v rodině staráte o seniora, mohou pomoci také vám.

Občanské sdružení Život 90 se snaží seniorům a jejich rodinám pomáhat komplexně, tedy i výčet jejich služeb je široký, vždy s jediným hlavním cílem: zlepšovat kvalitu života seniorům i jejich blízkým. O některé seniory se organizace přímo stará a vytváří jim podmínky, aby byli soběstační a naplno využívali svého aktuálního potenciálu. Dalším zase nabízí místo k sebevzdělávání, odpočinku, setkávání s vrstevníky i napříč generacemi nebo třeba nápaditý kulturní program.

Program pro seniory i odpočinek pro pečující

Na internetových stánkách www.zivot90.cz najdete celou šíři jejich služeb, rádi bychom vás ale sami upozornili na některé z nich.

  • Senior telefon: bezplatná anonymní linka 800 157 157, funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je určena lidem starším 60 let. Pomáhá překonávat tíživé životní situace, jako jsou osamělost, ztráta smyslu života, osobní potíže nebo tíha zdravotních problémů.
  • Pobytová služba: odlehčovací služba, v rámci které poskytují krátkodobý pobyt seniorům, o které je pečováno v přirozeném prostředí. Jedná se o formu odpočinku pro seniora, ale i o pečující osobu. Mohou vám usnadnit i situaci například ve chvíli, kdy potřebujete na týden odjet a o seniora by se neměl kdo starat. Jemu nabídnou i speciální programy například pro trénink paměti, výtvarné a rukodělné činnosti a podobně. Nabízejí jak pobytovou formu pobytu (služba 24 hodin denně), tak ambulantní.
  • Divadlo U Valšů: jde o profesionální divadelní scénu, které nabízí setkání nejen se známými umělci, ale i vrstevníky. Prostor je bezbariérový.
  • Systemická terapie: jde o krátkodobou rodinnou terapii, která pomáhá obnovit narušenou rovnováhu a zdraví rodiny jako celku, soustředí se především na to, co už klient dělá dobře a v čem byl v životě úspěšný.

Pokud se staráte o seniora a bydlíte v Praze nebo v dojezdové vzdálenosti, určitě se nebojte služeb této organizace využít!