Sendvičová generace: Dokud nepřijde vyčerpání, o pomoc se nežádá?

Zvládat domácnost, zaměstnání i péči o ne zcela soběstačného staršího člena rodiny se od ženy očekává. Nepostarat se by bylo neetické, společensky nefér, a to i za cenu absolutního vyčerpání. Jenže se pak prakticky nezastavíte od chvíle, kdy jste ráno otevřeli oči. Odkryjte spolu s námi tyto i další zatím temné kouty neformální péče!

Veřejnou diskusi nejen na sociálních sítích nedávno rozvířil článek z portálu Heroine.cz od právničky Šárky Homfray, která na příkladu paní Jany popisuje život typické členky sendvičové generace, tedy ženy, která se stará o domácnost, vychovává dospívající děti a ve „volných“ chvílích po práci ještě pečuje o seniora z rodiny. „Ráda by šla s kamarádkami někdy cvičit nebo na víno, ale už se ani nepokouší domluvit si termín – všechny jsou totiž v podobném kolotoči,“ naznačuje autorka s tím, že podobnou situaci aktuálně řeší spousta lidí v Česku, odhady jsou dokonce vyšší než půl milionu pečujících.

Jenže proč se do této pozice dostávají více ženy než muži? „Tato povinnost je vnímána jako silná společenská a etická norma. Velkou roli hraje i tradiční vnímání genderových rolí,“ vysvětluje autorka článku s tím, že mezi další důvody patří zpravidla vyšší plat muže (a tedy vyšší priorita jeho odpočinku, aby zajistil rodinu). 

Už od června roku 2018 sice mají neformálně pečující nárok na ošetřovné, nicméně je zřejmé, že se problematika bude muset řešit komplexně, a to jak na úrovni další státní podpory, tak podpory od zaměstnavatelů, kteří mohou vycházet vstříc například flexibilní pracovní dobou nebo zprostředkováním pomoci a sdílení zkušeností mezi zaměstnanci. Aktuálně na MPSV vzniká novela zákona, která pečující osobu i její postavení zakotví. 

Svou situaci bohužel neformálně pečující zatím berou jako fakt, se kterým se nehne, a své fyzické i finanční vyčerpání neřeší. Ale je to chyba! Pokud se řadíte mezi neformálně pečující, můžete využít i služeb naší mobilní poradny, rádi vám pomůžeme situaci řešit a to zcela zdarma. Stačí se přihlásit zde.

„Neformální péči je třeba sdílet a dbát nejen o ostatní, ale i o potřeby pečujícího. Pokud chceme zůstat společností, ve které je normální, že se o sebe blízcí starají, pak se bez toho neobejdeme,“ uzavírá problematiku autorka článku na Heroine.cz.