Vodafone zavedl pro zaměstnance nový benefit: Volno 10 dní pro neformálně pečující

Společnost Vodafone nově nabízí 10 dní volna pro své zaměstnance, kteří neformálně pečují o blízké. Tento prorodinný benefit vznikl díky spolupráci aliance odpovědných firem Byznys pro společnost a právě Vodafonu. Jde o jeden z výsledků projektu Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce aneb „Starám se a pracuji“. Jaké jsou podmínky čerpání benefitu a jak byl zaváděn? Inspirujte se!

„Jelikož se v oblasti benefitů, péče o zaměstnance a diverzity chceme neustále zlepšovat, udělali jsme ve spolupráci s Byznysem pro společnost detailnější analýzu zmíněných oblastí,“ popisuje počátky Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager ze společnosti Vodafone. Byznys pro společnost, který v rámci projektu provozuje i stejnojmennou poradnu „Starám se a pracuji“, doporučil mobilnímu operátorovi oblasti, ve kterých by se ještě mohl posunout.  Jednou z nich byla právě neformální péče o nemocného člena či členku rodiny. „Tuto oblast jsme doteď neměli ani ukotvenou v interních předpisech, a nebyl k ní ani zaveden jednotný přístup,“ potvrzuje Jana Vychroňová.

Inspirace odborníky i systémem z Kanady

Po provedení zmíněné analýzy následovaly další kroky. Ve Vodafonu zjišťovali, jak jsou na tom ostatní společnosti na českém trhu práce v této oblasti, a vypracovali návrh, který schválilo vedení. Na HR a právním oddělení pak bylo doladit proces do jednotlivých detailů a zakomponování směrnice do interních předpisů. „Chtěli jsme pro nový benefit nastavit splnitelné a kontrolovatelné podmínky. Proto jsou pro schválení volna na péči potřebné jen dvě, a to potvrzení od lékaře a schválení viceprezidenta firmy,“ popisuje Jana Vychroňová. 

I v těchto chvílích probíhala komunikace s Byznysem pro společnost, který pomáhal společnosti najít funkční řešení, třeba i formou inspirace ze zahraničí, konkrétně z Kanady. „Vycházeli jsme z úpravy benefitu pro zaměstnance a zaměstnankyně  města Toronto, které je mimochodem podle žebříčků nejvíce diverzitní město na světě. Torontská úprava nám poskytla výborný a použitelný příklad z hlediska struktury benefitu a jeho jasného nastavení,“ vysvětluje Pavel Štern z Byznysu pro společnost.

10 dní navíc, které pomohou

I přes velkorysý systém stávajících prorodinných benefitů neměl Vodafone dosud zavedené volno na péči pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří neformálně pečují o své blízké (tzv. caregivers). Situace se řešila spíše individuálně, například dovolenou, neplaceným volnem, dočasným zkrácením úvazku… Což zůstane i nadále zachováno, pokud zaměstnancům třeba  nebude nový benefit stačit. 

Vodafone tak od poloviny května 2019 zavedl 10 dní placeného volna za kalendářní rok pro zaměstnance, kteří pečují o člena rodiny a kteří o tento benefit požádají. Čerpat benefit mohou ti, kdo se starají o dlouhodobě nemocného člena či členku rodiny. Musejí přitom doložit lékařské potvrzení, že nemoc trvá nebo bude trvat nejméně dalších 30 dní. Benefit se čerpá po jednotlivých dnech, tyto dny jsou pak zaměstnanci propláceny plnou mzdou, jako by byl každý den v práci. Vyčerpat ho zaměstnanec musí nejpozději do 2 měsíců po schválení žádosti. 

Za člena rodiny se přitom považuje druh a družka, manžel či manželka nebo partner a partnerka. Čili se samozřejmě vztahuje i na stejnopohlavní páry, jelikož Vodafone je známý rovným přístupem ke všem zaměstnancům. Benefit lze také čerpat na rodiče zaměstnance nebo rodiče výše zmíněných a také na dítě. 

Vodafone zveřejnil informace o svém benefitu v rámci zaměstnanecké sítě s tím, že doporučil zaměstnancům a zaměstnankyním možnost využití bezplatné poradny „Starám se a pracuji“ s širokou nabídkou služeb.  I když je tento netradiční benefit v českých podmínkách poměrně nový, první zaměstnanci už ho využili.

Poradnu „Starám se a pracuji“ můžete využít také, více informací najdete zde.