Nejčastější formy: Jak neformální péče typicky vypadá?

Možná stále váháte, jestli se náš program Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce – Starám se a pracuji, týká i vás, protože si pod souslovím „neformální péče“ nedokážete představit konkrétní případy. Připravili jsme pro vás výběr toho, co nejčastěji lidé v takové situaci pro ostatní dělají.

Často jde o provádění osobní hygieny, polohování postele, oblékání, pomoc s jídlem, pomoc s mobilitou a podobně. Patří sem i starost o domácnost osoby, o kterou pečujete, či o domácnost, kterou s ní sdílíte, zde například uklízíte, chodíte na nákupy, vaříte nebo provádíte či zařizujete drobné opravy.

Do neformální péče patří i celkové organizování péče o dotyčného nebo vyhledávání různých služeb – sociálních služeb (například pečovatelské služby, denního stacionáře), lékařů, vzdělávacích zařízení, rehabilitačních zařízení a podobně.

Dotyční často doprovázení nebo dopravují osobu, o kterou se pečují, za sociálními službami, k lékaři, na úřad, do vzdělávacích zařízení a podobně, anebo jejím jménem s úřady přímo jednají.

Pokud stále váháte, využijte některý z kontaktů na našem webu, rádi vám pomůžeme veškeré pojmy osvětlit.