Průkazy osob se zdravotním postižením: Na co máte podle nich nárok?

Pokud vám byl jako žadateli přiznán příspěvek na péči, vzniká vám i nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Vydávají se ve třech variantách a liší se tím, na co všechno máte nárok, přičemž se o ně žádá na úřadech práce. Co náleží osobám s průkazy TP, ZTP a  ZTP/P?

Průkaz TP

Jde o průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením – náleží tomu, kdo má přiznán I. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 • Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek).
 • Přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání/stání (nevztahuje se stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů).

Průkaz ZTP

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, který náleží tomu, kdo má přiznán II. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 • Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek).
 • Přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání/stání (nevztahuje se stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů).
 • Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, autobusy, trolejbusy, metrem).
 • Slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR a 75% slevu v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR.

Průkaz ZTP/P

Jedná se o průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce, který náleží tomu, kdo má přiznán příspěvek na péči ve stupni III nebo IV. V takovém případě držitel nárokuje:

 • Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek).
 • Přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání/stání (nevztahuje se stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů).
 • Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, autobusy, trolejbusy, metrem), slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR a 75% slevu v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR.
 • Bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné osobní dopravě na území ČR.
 • Bezplatnou dopravu vodícího psa (pokud je člověk prakticky nevidomý a nedoprovází ho průvodce).

Další výhody pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Držitel průkazů ZTP a ZTP/P ještě může získat:

 • Slevy ze vstupného na divadelní, filmová představení, koncerty, sportovní nebo jiné kulturní akce (tyto slevy ovšem nelze nárokovat).
 • Osvobození od placení dálniční známky, vyjma osob se sluchovým postižením, výhodu lze uplatnit pouze v případě, že je držitel průkazu právě přepravován a že je majitelem vozidla on nebo jemu osoba blízká.

O dalších dávkách sociální podpory, které stát nabízí, se můžete dočíst v tomto článku.