Seznamte se s projektem Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce

Paní Jana (45 let) pracuje jako účetní. Vedle zaměstnání a péče o své děti ještě obstarává nákupy svému tatínkovi, který je odkázaný na pomoc ostatních členů rodiny. Vyzvedává mu léky, uklízí, v případě potřeby ho doprovází na úřady nebo k lékaři. V podobné situaci jako je paní Jana se v současné době nachází statisíce občanů České republiky. Systém je nazývá neformálně pečujícími.

Může jít o nemocného člena rodiny nebo například úraz, kdy musíte náhle začít o někoho dalšího pečovat. Odhaduje se, že se tato situace aktuálně týká 500 000 lidí v zemi, polovina z nich se stará o osobu blízkou – rodinného příslušníka, příbuzného, známého. Téměř dvě třetiny neformálně pečujících jsou ženy ve středním nebo raném důchodovém věku, tedy mezi 35. a 64. rokem, odhaduje se přitom, že v roce 2025 bude na 100 žen v produktivním věku připadat 55 osob ve věku 80 a více let.

Trh práce ani zaměstnavatelé na tuto situaci bohužel nejsou většinou připravení. Náhlá změna v rodinné situaci a nutnost začít se ze dne na den o někoho nečekaně starat se nutně musí promítnout i do pracovního výkonu a není výjimkou, že vede i k opuštění zaměstnání.

Projekt Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce podává pomocnou ruku ve všem, komu nutnost pečovat o někoho dalšího zasáhla do života. Pomáhá řešit konkrétní problémy, například prevenci možných rizik, možnost zadlužení, radí při skloubení zaměstnání a rodinné péče, ale i s orientací v sociálním a zdravotnickém systému a službách včetně konkrétních nároků, o které lze žádat. V neposlední řadě nabízí v rámci komplexního poradenského programu i právní a psychologické poradenství, a to formou mobilní poradny, jejíž služby jsou zdarma.