Pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti a další si musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu poradit s péčí o osoby blízké. U těch, kteří danou situací za posledních 10 let prošli, to přineslo mnohá omezení, někdy dokonce i ztrátu zaměstnání. Jak to zaměstnavatelé mohou pomoci změnit?

Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na více než 500 000 osob. Téměř dvě třetiny dlouhodobé péče je u nás poskytováno ženami ve středním nebo raném důchodovém věku mezi 35. a 64. rokem. U těchto rodin je přitom zcela běžné, že mají stále nezletilé děti, proto jsou zejména ženy ohroženy současnou náročnou péčí o děti a náhlou potřebou pečovat o osobu blízkou. Tyto skupiny pečujících osob jsou označovány jako tzv. sendvičová generace (Výzkum společnosti Perfect Crowd, 2016).

Neformálně pečující? Zatím neviditelná skupina

Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří musí pečovat a pracovat, se znenadání ocitají pod obrovským tlakem. Ovlivňuje to jejich soustředění a pracovní výkon. Smutným faktem je, že většina českých zaměstnavatelů má o tématu neformální péče či tzv. sendvičové generaci velice málo informací. Většinou si nespojují téma stárnutí populace s fenoménem neformální péče a také většina z nich nemá zatím vytvořeny žádné procesy a politiky, které by vycházely vstříc takovým zaměstnancům. Navíc často ani vlastně nevědí, kolik jejich zaměstnanců a zaměstnankyň pracuje a současně se doma stará o někoho blízkého a jaký to má vliv na jejich pracovní aktivity a výkon. Přitom lze říci, že většina zaměstnavatelů v České republice má zaměstnance, kteří musí neformálně pečovat.

Jak to změnit? Zaměstnavatelé by v prvé řadě měli mít představu, kolik jejich zaměstnanců je v takové životní situaci. Měli by vyvíjet konkrétní aktivity, aby zaměstnanci věděli, že jim je problematika známa a chtějí jim v rámci firemní politiky a kultury pomáhat, a vytvářet tzv. přátelské prostředí pro neformálně pečující. (Caregiver Friendly Workplaces).

Jste zaměstnavatelé? Využijte naší podpory!

Vašim zaměstnancům nabízíme možnost kontaktovat mobilní poradnu, (link na poradnu), stejně tak variantu účastnit se projektových aktivit a workshopů pro zaměstnance, kteří neformálně pečují. V mobilní poradně najdou například pomoc v oblasti sociálních a zdravotních služeb, právní rady či psychologickou podporu. Veškeré služby pro vaše zaměstnance jsou zdarma a zaměstnanci mohou využít až 40 hodin individuální podpory.
   

V zahraničí tento systém funguje

Zaměstnavatelé v zahraničí poskytují zaměstnancům vedle podpory v oblasti flexibilních forem práce nezřídka i přímou podporu na pracovišti: například se mohou poradit s odborníky na problematiku stáří, sociální služby, pracovní právo nebo nabízejí zaměstnancům formu psychologické podpory. Zaměstnavatelé rovněž poskytují potřebné relevantní informace k tématu, včetně síťování na relevantní služby a informace, nebo osoby s podobnou životní zkušeností. Konkrétní případy z některých evropských zemí najdete v článku zde.

Volno na péči, podpora státuRakousko
Pflegekarenz, Pflegzeit
Irsko
Carer‘s leave
Německo
Pflegezeit
Belgie
TIME CREDIT model
ČR
Souběh péče a prácePečovatelské volno
Zkrácený úvazek
(1-3 měsíce, vždy po dohodě se ZML)
Max. 15 hodin/týden
/po dobu 3 měsíců – 2 let)
Dočasná nepřítomnost v práci (až 10 dní, 90 % čistého příjmu)
Volno na péči (až 6 měsíců)
Rodinné volno (až 2 roky)
Kariérní přestávka či snížení úvazku (1-5 let),
schvaluje ONEM (National Employment Office)
Ošetřovatelské volno
(až 90 dní) 60 % denního vyměřovacího základu délka bez omezení
Příspěvek/dávka ze sociálního pojištění55 % čistého denního příjmu
(min. 395,31 €, max. 1.400€/měsíc), 100% hrazeno se sociálního pojištění
Carer‘s benefit, max. 215€ /týdně, Carer‘s allowance), max. 214€/týdně*, 100% ze sociálního pojištění316-901€/měsíčně, 100% ze sociálního pojištění92-828€/měsíčně , 100% hrazeno ze sociálního pojištění800 – 13.200 Kč/měsíčně, 100% hrazeno ze sociálního pojištění
Průměrná čistá měsíční mzda2217 €2525 €2410 €2170 €932 €
Kontribuce na sociálním pojištění (% z hrubé mzdy)Rakouské sociální pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a úrazové pojištění. Příspěvek zaměstnavatele je 21,48 % a zaměstnance 18,12 %.V Irsku přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 10,85 %, zaměstnanec pak 4 % . Výše příspěvku zaměstnavatele na celkové sociální pojištění je v Německu 19, 375 % pro zaměstnavatele a 20, 37 % pro zaměstnance, v čemž je započítáno i pojištění ošetřovného („nursing“), ve shodné výši 1,275 % pro zaměstnavatele i pro zaměstnance Na sociální pojištění přispívá v Belgii zaměstnavatele ve výši 34,67 % a 13,07 % zaměstnanec. V České republice přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 6,5 % pro zaměstnance a 25 % pro zaměstnavatele.
Kdo vyplácí příspěvek / dávkuThe Organisation of Austrian Social SecurityDepartment of Employment Affairs and Social protectionDas Bundesversicherungsamt (BVA) National Employment Office**Česká správa sociálního zabezpečení

*Existují dvě dávky, které je možné během pečovatelského volna pobírat. První z nich je dávka pro pečující (Carer’s benefit), tato dávka spadá do okruhu sociálního zabezpečení a je hrazena ze sociálního pojištění. Ti pečující, kteří nemají nárok na dávku pro pečující mohou zažádat o příspěvek pro pečující (Carer’s Allowance).

**veřejná instituce sociálního zabezpečení, která spravuje systém pojištění v nezaměstnanosti a některé opatření v oblasti zaměstnanosti. Je také zodpovědná za systém přerušení kariéry (TIME CREDIT).

Zdroje: Fond dalšího vzdělávání, (projekt Pečující)

Stát by měl současně podporovat zaměstnavatele v takové praxi a vytvářet k tomu vhodné podmínky. Dobrá zpráva je, že v České republice bylo v roce 2018 zavedeno tzv. ošetřovatelské volno, které je zaměřeno na situaci lidí, kteří musí neformálně pečovat o své blízké. Podrobné informace najdete v tomto článku.