Pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti a další si musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu poradit s péčí o osoby blízké. U těch, kteří danou situací za posledních 10 let prošli, to přineslo mnohá omezení, někdy dokonce i ztrátu zaměstnání. Jak to zaměstnavatelé mohou pomoci změnit?

Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na více než 500 000 osob. Téměř dvě třetiny dlouhodobé péče je u nás poskytováno ženami ve středním nebo raném důchodovém věku mezi 35. a 64. rokem. U těchto rodin je přitom zcela běžné, že mají stále nezletilé děti, proto jsou zejména ženy ohroženy současnou náročnou péčí o děti a náhlou potřebou pečovat o osobu blízkou. Tyto skupiny pečujících osob jsou označovány jako tzv. sendvičová generace (Výzkum společnosti Perfect Crowd, 2016).

Neformálně pečující? Zatím neviditelná skupina

Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří musí pečovat a pracovat, se znenadání ocitají pod obrovským tlakem. Ovlivňuje to jejich soustředění a pracovní výkon. Smutným faktem je, že většina českých zaměstnavatelů má o tématu neformální péče či tzv. sendvičové generaci velice málo informací. Většinou si nespojují téma stárnutí populace s fenoménem neformální péče a také většina z nich nemá zatím vytvořeny žádné procesy a politiky, které by vycházely vstříc takovým zaměstnancům. Navíc často ani vlastně nevědí, kolik jejich zaměstnanců a zaměstnankyň pracuje a současně se doma stará o někoho blízkého a jaký to má vliv na jejich pracovní aktivity a výkon. Přitom lze říci, že většina zaměstnavatelů v České republice má zaměstnance, kteří musí neformálně pečovat.

Jak to změnit? Zaměstnavatelé by v prvé řadě měli mít představu, kolik jejich zaměstnanců je v takové životní situaci. Měli by vyvíjet konkrétní aktivity, aby zaměstnanci věděli, že jim je problematika známa a chtějí jim v rámci firemní politiky a kultury pomáhat, a vytvářet tzv. přátelské prostředí pro neformálně pečující. (Caregiver Friendly Workplaces).

V zahraničí tento systém funguje

Zaměstnavatelé v zahraničí poskytují zaměstnancům vedle podpory v oblasti flexibilních forem práce nezřídka i přímou podporu na pracovišti: například se mohou poradit s odborníky na problematiku stáří, sociální služby, pracovní právo nebo nabízejí zaměstnancům formu psychologické podpory. Zaměstnavatelé rovněž poskytují potřebné relevantní informace k tématu, včetně síťování na relevantní služby a informace, nebo osoby s podobnou životní zkušeností. Konkrétní případy z některých evropských zemí najdete v článku zde.

Volno na péči, podpora státuRakousko
Pflegekarenz, Pflegzeit
Irsko
Carer‘s leave
Německo
Pflegezeit
Belgie
TIME CREDIT model
ČR
Souběh péče a prácePečovatelské volno
Zkrácený úvazek
(1-3 měsíce, vždy po dohodě se ZML)
Max. 15 hodin/týden
/po dobu 3 měsíců – 2 let)
Dočasná nepřítomnost v práci (až 10 dní, 90 % čistého příjmu)
Volno na péči (až 6 měsíců)
Rodinné volno (až 2 roky)
Kariérní přestávka či snížení úvazku (1-5 let),
schvaluje ONEM (National Employment Office)
Ošetřovatelské volno
(až 90 dní) 60 % denního vyměřovacího základu délka bez omezení
Příspěvek/dávka ze sociálního pojištění55 % čistého denního příjmu
(min. 395,31 €, max. 1.400€/měsíc), 100% hrazeno se sociálního pojištění
Carer‘s benefit, max. 215€ /týdně, Carer‘s allowance), max. 214€/týdně*, 100% ze sociálního pojištění316-901€/měsíčně, 100% ze sociálního pojištění92-828€/měsíčně , 100% hrazeno ze sociálního pojištění800 – 13.200 Kč/měsíčně, 100% hrazeno ze sociálního pojištění
Průměrná čistá měsíční mzda2217 €2525 €2410 €2170 €932 €
Kontribuce na sociálním pojištění (% z hrubé mzdy)Rakouské sociální pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a úrazové pojištění. Příspěvek zaměstnavatele je 21,48 % a zaměstnance 18,12 %.V Irsku přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 10,85 %, zaměstnanec pak 4 % . Výše příspěvku zaměstnavatele na celkové sociální pojištění je v Německu 19, 375 % pro zaměstnavatele a 20, 37 % pro zaměstnance, v čemž je započítáno i pojištění ošetřovného („nursing“), ve shodné výši 1,275 % pro zaměstnavatele i pro zaměstnance Na sociální pojištění přispívá v Belgii zaměstnavatele ve výši 34,67 % a 13,07 % zaměstnanec. V České republice přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 6,5 % pro zaměstnance a 25 % pro zaměstnavatele.
Kdo vyplácí příspěvek / dávkuThe Organisation of Austrian Social SecurityDepartment of Employment Affairs and Social protectionDas Bundesversicherungsamt (BVA) National Employment Office**Česká správa sociálního zabezpečení

*Existují dvě dávky, které je možné během pečovatelského volna pobírat. První z nich je dávka pro pečující (Carer’s benefit), tato dávka spadá do okruhu sociálního zabezpečení a je hrazena ze sociálního pojištění. Ti pečující, kteří nemají nárok na dávku pro pečující mohou zažádat o příspěvek pro pečující (Carer’s Allowance).

**veřejná instituce sociálního zabezpečení, která spravuje systém pojištění v nezaměstnanosti a některé opatření v oblasti zaměstnanosti. Je také zodpovědná za systém přerušení kariéry (TIME CREDIT).

Zdroje: Fond dalšího vzdělávání, (projekt Pečující)

Stát by měl současně podporovat zaměstnavatele v takové praxi a vytvářet k tomu vhodné podmínky. Dobrá zpráva je, že v České republice bylo v roce 2018 zavedeno tzv. ošetřovatelské volno, které je zaměřeno na situaci lidí, kteří musí neformálně pečovat o své blízké. Podrobné informace najdete v tomto článku.

Jste zaměstnavatelé? Využijte naší podpory!

Vašim zaměstnancům nabízíme možnost kontaktovat mobilní poradnu, (link na poradnu), stejně tak variantu účastnit se projektových aktivit a workshopů pro zaměstnance, kteří neformálně pečují. V mobilní poradně najdou například pomoc v oblasti sociálních a zdravotních služeb, právní rady či psychologickou podporu. Veškeré služby pro vaše zaměstnance jsou zdarma a zaměstnanci mohou využít až 40 hodin individuální podpory.