Inspirace ze zahraničí: Jak funguje dobrá firemní praxe?

Mnohé české firmy by se mohly inspirovat od zahraničních, a to i na poli péče o zaměstnance, kteří neformálně pečují. Jak vypadá ukázková praxe v některých dalších zemích Evropy či celého světa?

Rakousko: Ošetřovatelské volno na 2 roky

Rakouská Erste Bank nabízí v rámci svých benefitů poskytnutí Ošetřovatelského volna pro blízké osoby až po dobu 24 měsíců. Toto volno, případně zkrácený flexibilní úvazek, schvaluje management firmy. Po dobu ošetřovatelského volna je zaměstnanci k dispozici poradenství, jež poskytuje Zaměstnanecká rada, firemní zdravotní středisko a nezisková organizace Hilfswerk.

Irsko: Pomoc přes internet

Irský Accenture poskytuje svým pečujícím zaměstnancům až osm týdnů placeného volna, což se pro zajímavost vztahuje i na adoptivní a náhradní rodiče. Accenture také vyvinul platformu, která běží na cloudovém serveru Amazon Web Services (AWS) a zahrnuje portál „Rodina a opatrovník“, který umožňuje rodinám a pečovatelům kontrolovat každodenní činnosti jednotlivce, například zda užil příslušné léky.

Německo: Úprava pracovní doby

Německá společnost BASF jde dobrým příkladem a svým zaměstnancům nabízí flexibilní pracovní dobu, placenou rodičovskou dovolenou, fázové období po skončení dovolené či finanční pomoc při adopci. Zaměřuje se ale také na potřeby pracujících rodičů a rodinných pečovatelů a pomáhá jim skloubit pracovní a osobní život úpravou pracovní doby a poskytuje jim týden placeného ošetřovatelského volna.

Belgie: Placené volno na 16 týdnů

Podporu rodin v péči o osobu blízkou nabízí i belgická společnost Anheuser-Busch InBev, která svým zaměstnancům nabízí možnost 16týdenního placeného volna na péči.

Příklady dobré praxe

AstraZeneca: Rady pro geriatrickou péči

Společnost AstraZeneca Pharmaceuticals, Inc., v Austrálii poskytuje zaměstnancům a zaměstnankyním zdarma šest hodin ročně specializované pomoci, která zahrnuje osobní či telefonickou asistenci zdravotního personálu školeného v geriatrické péči. Společnost rovněž nabízí přístup k profesionálnímu konzultantovi či konzultantce a pravidelně zpřístupňuje celou řadu informačních materiálů týkajících se péče.

PwC: Propojený kruh rodin a odborníků

Účetní společnost PricewaterhouseCoopers zřizuje pro zaměstnance a zaměstnankyně pečující o závislé osoby službu s názvem „Special Needs Caregivers Circle“ (SNCC). SNCC umožňuje vytvoření sítě osob, které pečují o závislé osoby či děti se speciálními potřebami, a odborníků či odbornic věnujících se daným formám péče. Poskytuje svým členům a členkám potřebné informace, umožňuje sdílení zdrojů a seznamování s příklady dobré praxe. Nabízí rovněž programy mentoringu.

George Mason University: Speciální koordinátorka

George Mason University v americké Virginii zaměstnává koordinátorku zaměřující se specificky na otázky péče o starší osoby. Koordinátorka pomáhá s identifikováním potřeb opečovávaných, poskytuje informace týkající se právních úprav a poskytování služeb pro závislé. Univerzita dále organizuje svépomocnou skupinu setkávající se jednou měsíčně a odborné semináře na témata, jako jsou finanční a právní aspekty dlouhodobé péče či komunikace s dlouhodobě nemocnými.

Bath NHS Trust: Systém sdílených pracovních míst

Královská nemocnice Bath NHS Trust v Británii se potýkala s vážnými problémy spojenými s nízkou výkonností, problémy v oblasti náboru, nízkou morálkou zaměstnanců a vysokou fluktuací. Byla zavedena flexibilní opatření, mezi nimi práce v domluvených termínech, sdílení pracovního místa a kariérní přestávky. Proběhl trénink zaměřený na zlepšení manažerských dovedností a byl uveden nový systém řízení výkonnosti. Před realizací těchto iniciativ bylo na kardiologické jednotce jedenáct volných pozic, všechny byly obsazeny během roku.