Příklady z Česka: V jakých firmách myslí na rodiče i na neformálně pečující?

I v České republice lze najít firmy, které už zaznamenaly stále narůstající počet neformálně pečujících z řad zaměstnanců, anebo se snaží vycházet vstříc rodičům, těhotným ženám, případně nastavovat rovné podmínky pro všechny. Jak konkrétně?

Microsoft: Nejlepší praxe v ČR

Firma Microsoft je inspirátorem a příkladem té nejlepší praxe v ČR i ve světě v oblasti zavádění a implementace flexibilních podmínek práce, které jsou úzce propojeny s využíváním moderních IT technologií. Poskytuje například dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro matky nebo šest týdnů plně placené rodičovské dovolené pro otce a nebiologické rodiče, tedy adoptivní rodiče a pěstouny včetně homosexuálních párů.

Současně firma Microsoft nabízí celkem 30 dnů nemocenské ročně, tak zvaných sick days. Navýšila také počet placených dní (na 20) pro zaměstnance, kteří se starají či pečují o blízké rodinné příslušníky s vážnými zdravotními problémy (tedy neformálně pečují). 

Microsoft se snaží zavádět též rozmanité (diverzitní) pracovní prostředí pro různorodé skupiny zaměstnanců, zaměstnankyň, jehož součástí je právě flexibilita práce a flexibilní pracovní podmínky. Je propagátorem programu Práce odkudkoliv: z domova, z kavárny, z kanceláře, kterou umožnuje svým zaměstnancům na základě využívání cloudových technologií.

Firma také podporuje programy, které pomáhají ženám, aby se stávaly expertkami v IT, a to například formou Akademie programování a DigiGirlz. Pracují na kampaních, které se například zabývají důležitou rolí rodičů a učitelů při volbě povolání dívek. Flexibilní pracovní prostředí umožnuje firmě získávat talentované uchazeče i ze vzdálených míst, jelikož nemusí denně dojíždět za prací.

Řetězec Albert: Návrat do práce je na dohodě

Svým zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené nabízí řetězec Albert možnost návratu zpět do práce, a to nejrůznější formou na základě individuální dohody. Přitom využívá zkrácené úvazky a home-office kombinovaný s prací v kanceláři nebo na cestách po prodejnách. Některé zaměstnankyně využívají alespoň částečný home-office již v době těhotenství. Prostředí prodejen však vyžaduje celodenní přítomnost zaměstnanců, a proto rodičům nejčastěji vychází vstříc prostřednictvím zkrácených pracovních úvazků. Také při plánování pracovních směn se snaží vyhovět časovým požadavkům zaměstnanců–rodičů.

Společnost Deloitte: 16 týdnů placeného volna pro neformálně pečující

Společnost Deloitte poskytuje globálně svým zaměstnancům výrazné flexibilní benefity. Jejich program pod názvem Family Leave poskytuje velkorysé prorodinné výhody související s rodičovskou dovolenou při narození dítěte.

Společnost poskytuje až 16 týdnů placeného volna jak pro rodiče narozeného dítěte, tak současně i zaměstnance/zaměstnankyně, kteří se octili v situaci neformální péče a musí pečovat o někoho ze svých blízkých a současně nepřestat pracovat.  Podle interního průzkumu společnosti bylo totiž zjištěno, že 88 % jejich zaměstnanců by uvítalo placené volno na péči o blízkého člověka, zejména starší rodiče.