Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob o osobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabídne komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli, službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech. V rámci projektu bude tímto způsobem podpořeno 80 neformálně pečujících osob – zaměstnanců, kteří se ocitli v této složité životní situaci.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zlepšení a stabilizace situace 80 pečujících osob zapojených do projektu v oblasti sladění pracovního a osobního života, aby lépe zvládaly náročnou životní situaci. Projekt přispěje ke:

  1. Snížení rizika odchodu ze zaměstnání u cílové skupiny
  2. Zlepšení přístupu zaměstnavatelů k těmto událostem životního cyklu a k jejich intenzivnější podpoře
  3. Zprostředkování vzájemného dialogu cílové skupiny přímo u zaměstnavatele

Cílové skupiny:

Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_134
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze
Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.
Období realizace: 2.4.2018-30.9.2020

Kontaktní osoba projektu:
Pavel Štern
ředitel programů
Tel.: +420 607 919 028
stern@byznysprospolecnost.cz