Naše mobilní poradna Starám se a pracuji nabízí celou škálu služeb, které mohou bezplatně využít ti, kdo o někoho neformálně pečují, jde například o poradenství psychologa, sociální pracovnice nebo právníka. Kdo všechno má na tuto pomoc nárok? Připravili jsme pro vás přehled.


Jaké jsou podmínky naší bezplatné poradny?


Musí jít o pečující o osobu blízkou tedy o rodiče – matka/otec; manžel, manželka, bratr, sestra, tchyně, tchán, či děti vyžadující též dlouhodobou péči.

Služeb poradny mohou využít i další rodinní příslušníci osob, kteří se také podílí na péči.

Veškeré služby poradny jsou bezplatné, v rámci poradny je možné poskytnout až 40 hodin podpory osobám, které neformálně pečují, tedy se starají a pracují.  

Poradenství musí probíhat v Praze, nicméně není podstatné, kde zájemci o poradnu skutečně žijí a kde pečují.

Zájemci o poskytnutí podpory a služeb mobilní poradny musí pouze podepsat
čestné prohlášení, že pečují o osobu blízkou. Prohlášení Vám poskytneme v
průběhu kontaktu s námi. Pokud budete mít zájem o dlouhodobější podporu,
požádáme vás pak o podepsání dohody o zapojení do projektu.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme?


Naši odborníci se vyznají v sociálním a zdravotním poradenství.

Dokážeme vám poradit i s možnostmi dostupné finanční podpory, ale také podat informace o terénních a pobytových službách.

Naše pomoc může mít individuální i skupinový charakter.

Nabízíme i služby psychologa, finanční poradenství včetně prevence finančních rizik a zadluženosti.

Poskytujeme také právní pomoc v oblasti pracovního práva a dalších souvisejících zákonů.