Máte nárok na invalidní důchod?

Sociální a zdravotní poradenství

Máte nárok na invalidní důchod?

Situace, kdy začnete pomýšlet na to, zda máte nárok na invalidní důchod, většinou nelze předvídat. Často jde o nenadálý úraz nebo nehodu, které vás donutí začít se na poli důchodů orientovat. Pokud následky takového problému řešíte, můžete využít náš přehled, který nabízí základní informace a přehledně vás navede na další odkazy.

Možná si vzpomínáte, že kdysi existoval částečný nebo plný invalidní důchod. Dnes už to neplatí a pracovní neschopnost se posuzuje ve třech stupních: nejnižší je 35-49 %, druhý stupeň pak neschopnost pracovat 50-69 %, třetí stupeň od 70 % výše. Pokud ovšem už teď cítíte, že je na vás problematika složitá, zaznamenejte si číslo 800 050 248, což je bezplatná informační linka při pražském ústředí ČSSZ, rádi vám poradí po telefonu.

Jste invalidní? Nárok na důchod vám automaticky nevzniká

Nejprve se poraďte s vaším obvodním lékařem, protože ten zná nejlépe váš zdravotní stav, později ho bude posuzovat ještě také posudkový lékař. Pokud chcete invalidní důchod pobírat, musíte o něj i sami požádat na České správě sociálního zabezpečí v místě vašeho trvalého bydliště. 

Ovšem ani pokud vás příslušný úřad uzná invalidním v jednom ze tří stupňů, nemáte „vyhráno“, protože do hry vstupuje další parametr: potřebná doba pojištění stanovená zákonem, které jste v minulosti platili. Pokud jste byli zaměstnaní, platil pojištění za vás zaměstnavatel. Pokud jste pracovali jako živnostník, platili jste ho sami. Potřebná minimální doba platby tohoto pojištění se liší i podle vašeho věku – čím jste starší, tím více let musíte toto pojištění platit, podmínky jsou ovšem celkově složitější a najdete je zde. Doba pojištění se nezkoumá u pracovních úrazů, nemocí z povolání a invalidity z mládí.

Dobrá zpráva je, že do této doby pojištění se započítává i vaše péče o dítě do věku 4 let, doba evidence na pracovním úřadě (kdy jste pobírali podporu v nezaměstnanosti), péče o blízkého závislého na péči a částečně i studium. Pokud nesplňujete podmínku doby pojištění, můžete se obrátit na Úřad práce ČR a požádat o dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi (zde najdete přehled dávek státní sociální podpory). Variantou je také chybějící pojištění zpětně doplatit. 

Stupeň invalidity a výše důchodu se může také časem měnit, protože se předpokládá, že i zdravotní stav se může zlepšovat, ale také zhoršovat.

Kolik peněz dostanete? A můžete pracovat?

Samotný invalidní důchod se pak skládá z pevné a procentní výměry. Pevná činí v roce 2019 3270 Kč, do procentní se promítá délka doby pojištění, příjmy dosahované před vznikem invalidity a také uznaný stupeň invalidity. Do hry vstupuje i tak zvaná dopočtená doba, kdy se zohledňuje čas, který ještě mohl člověk hypoteticky odpracovat, kdyby se nestal invalidním. 

Invalidní důchod přiznává sociální správa, proti jejímu rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů od písemného doručení tohoto rozhodnutí. Pokud neuspějete, můžete se ještě vydat soudní cestou. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit návštěvy na úřadě, může za vás vše vyřídit rodinný příslušník: ten bude potřebovat váš písemný souhlas a doklad od lékaře, že váš stav návštěvu úřadu neumožňuje. Anebo můžete někoho zmocnit formo plné moci.

Zákon pak nestanovuje žádná omezení pro vaši práci, v jakémkoli stupni invalidity můžete pracovat nebo podnikat, u prvního a druhého stupně se přímo předpokládá, že svůj zbývající pracovní potenciál využijete.

O invalidní důchod lze zažádat do dosažení věku 65 let. Pak nastupuje starobní důchod. Důležité je zmínit, že pokud jste byli uznání invalidní pouze v prvním či druhém stupni, nezapočítává se vám tato doba pro výpočet starobního důchodu.

Přečtěte si také informace o našem programu Starám se a pracuji nebo zjistěte, kdy máte nárok na ošetřovatelské volno v případě, že pečujete o svého blízkého.