Neformální péče – networking zkušeností a užitečných informací pro neformálně pečující – uzavřená část portálu

Vítejte ve speciální uzavřené části portálu pro neformálně pečující, kteří se již zapojili do mobilní poradny „Starám se a pracuji“, nebo pro další potenciální zájemce a zájemkyně o služby a podporu mobilní poradny.  

Účelem této uzavřené části portálu je společné sdílení zkušeností a příběhů neformální péče o své blízké. Záměrem je postupně vytvořit širší síť zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se starají a současně pracují a sdílí navzájem své zážitky, nápady i rady. Na této uzavřené stránce budou průběžně komunikovat i členové projektového a odborného poradenského týmu, ať již formou komentářů, nebo praktických informací a tipů, které vyvstanou v rámci vzájemného sdílení zkušeností a příběhů vás, neformálně pečujících.

Uzavřená část networking zkušeností užitečných informací je rozdělená na tři základní části:

  1. Výměna a sdílení zkušeností: První část je určena ke sdílení zkušeností těch z vás, kteří neformálně pečujete o své blízké. Mohou to být vaše ryze osobní i emoční postřehy či vaše doporučení pro další neformálně pečující. (Například jaká služba se vám osvědčila, jak rychle je dostupná, který poskytovatel sociální služby vám pomohl a další. Mohou to být i postřehy, jak vám pomáhá či nepomáhá zaměstnavatel, jaké máte zkušenosti se žádostí o dlouhodobé ošetřovné či o jinou formu finanční podpory, apod.). Jedná se o uzavřený, vzájemný dialog vás, neformálně pečujících, který může být moderován i ze strany projektového týmu a odborného týmu poradny včetně praktické podpory a pomoci.
  2. Příběhy neformálně pečujících: Druhá část slouží pro vkládání vašich příběhů neformální péče o vaše blízké, které mohou být inspirací, povzbuzením, motivací a zdrojem informací pro další neformálně pečující v rámci této sekce.
  3. Podněty pro projektový tým: Třetí část je věnována vašim dotazům a podnětům pro projektový tým ze strany přihlášených neformálně pečujících v této uzavřené sekci. Projektový tým a odborný tým poradny bude vaše dotazy a podněty přímo v této části s vámi řešit a poskytovat vám i přímou podporu, pokud to bude třeba. Současně vám bude dávat i zpětnou vazbu, jak bylo naloženo s vašimi zaslanými podněty s ohledem na přípravu tzv. strategických doporučení, které jsou součástí projektu a budou určena pro zaměstnavatele a veřejnou správu. Samozřejmě, že veškeré zpětné vazby týkající se situace a potřeb neformálně pečujících jsou zcela anonymní.

Registrace pro pečující. Pokud již účet máte, přihlašte se do diskuze.

Pro ty neformálně pečující, kteří jsou již zapojeni do služeb poradny, stačí vyplnit jméno, příjmení a datum narození a kliknout na potvrzení, že již čerpají služby poradny a mají podepsané čestné prohlášení, že neformálně pečují. Administrátor systému jim posléze odpoví, že jsou přihlášení.

Zájemci o vstup do uzavřené sekce, kteří chcete vstoupit do projektu a chcete čerpat přímou podporu ze strany mobilní poradny, prosíme, vyplňte přiložený registrační formulář a odešlete nám ho prostřednictvím formuláře níže.

Stručně o projektu Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce a portálu „Starám se a pracuji“

Webový portál „Starám se a pracuji“ je součástí projektu, který realizuje Byznys pro společnost z prostředků Operačního programu zaměstnanost v rámci EU. Projekt usiluje především o přímou podporu a pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím mobilní poradny a také stejnojmenného webového portálu.