Neformální péče – networking zkušeností a užitečných informací pro neformálně pečující – uzavřená část portálu

Zde se můžete registrovat do speciální uzavřené části portálu pro neformálně pečující, kteří se již zapojili do mobilní poradny „Starám se a pracuji“, nebo pro další potenciální zájemce a zájemkyně o služby a podporu mobilní poradny.  

Účelem uzavřené části portálu je společné sdílení zkušeností a příběhů neformální péče o své blízké. Záměrem je postupně vytvořit širší síť zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se starají a současně pracují a sdílí navzájem své zážitky, nápady i rady. Na této uzavřené stránce budou průběžně komunikovat i členové projektového a odborného poradenského týmu, ať již formou komentářů, nebo praktických informací a tipů, které vyvstanou v rámci vzájemného sdílení zkušeností a příběhů vás, neformálně pečujících.

Registrace do diskuze pro pečující.

Pokud již účet máte, můžete rovnou přejít do diskuze.

Pro ty neformálně pečující, kteří jsou již zapojeni do služeb poradny, stačí vyplnit jméno, příjmení a datum narození a kliknout na potvrzení, že již čerpají služby poradny a mají podepsané čestné prohlášení, že neformálně pečují. Administrátor systému jim posléze odpoví, že jsou přihlášení.

Zájemci o vstup do uzavřené sekce, kteří chcete vstoupit do projektu a chcete čerpat přímou podporu ze strany mobilní poradny, prosíme, vyplňte přiložený registrační formulář a odešlete nám ho prostřednictvím formuláře níže.

Stručně o projektu Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce a portálu „Starám se a pracuji“

Webový portál „Starám se a pracuji“ je součástí projektu, který realizuje Byznys pro společnost z prostředků Operačního programu zaměstnanost v rámci EU. Projekt usiluje především o přímou podporu a pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím mobilní poradny a také stejnojmenného webového portálu.