Neformální péče – networking, zkušenosti a sdílení dobré praxe pro zaměstnavatele – uzavřená část portálu

Vítejte ve speciální uzavřené části portálu „Starám se a pracuji“, která je určená pro zaměstnavatele, kteří již v projektu aktivně spolupracují, a je určena i pro zaměstnavatele, kteří mají zájem do projektu vstoupit. Zaměstnavatelé tak mohou umožnit „svým“ zaměstnancům a zaměstnankyním využívat podporu mobilní poradny pro neformálně pečující, a současně zahájit i interní firemní dialog, jak se stát zaměstnavatelem přátelským vůči neformálně pečujícím.

V rámci uzavřené části je možné sdílet vlastní dobrou praxi a zkušenosti, jak vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnance a zaměstnankyně a jak sladit práci a péči o osobu blízkou. Můžete se nechat inspirovat příklady dobré praxe ostatních, vytvářet společně komunikační platformu zaměstnavatelů a širší networking pro zavádění účinných postupů a nástrojů pro sladění práce a neformální péče včetně dialogu se zodpovědnými veřejnými institucemi.

Uzavřená část je rozdělená na tři základní části:

  1. Výměna zkušeností: první část je určena pro sdílení a výměnu praxe a zkušeností firem s neformální péčí, a to jak zaměstnavatelů privátních, tak i ze státní správy. Jedná se o uzavřený, vzájemný dialog zaměstnavatelů, který může být moderován i ze strany projektového týmu.
  2. Příklady dobré praxe: druhá část slouží pro vkládání zajímavých příkladů dobré praxe neformální péče v zahraničí i v České republice, které by mohly být využity v naší domácí praxi, včetně videí a prezentací.
  3. Podněty pro projektový tým: třetí část je věnována dotazům a podnětům pro projektový tým ze strany přihlášených zaměstnavatelů, který bude dotazy přímo v této části komunikovat a bude dávat i zpětnou vazbu, jak bylo naloženo se zaslanými podněty s ohledem na přípravu strategických doporučení.

Do programu se zapojili již čtyři velcí zaměstnavatelé (ČEZ, Skanska, Zentiva, ČPP) nebo mu deklarovali svoji podporu a zájem se zapojit (Pojišťovna Kooperativa). Zájem ovšem projevili další velcí zaměstnavatelé, kteří byli též osloveni, včetně veřejné správy. Přidejte se k nám i vy!

Vyplňte prosím přihlašovací formulář níže, po zpracování vám přijde potvrzení k registraci na vámi vyplněný e-mail, a přístup do uzavřené části portálu.

Registrace pro zaměstnavatele. Pokud již účet máte, přihlašte se do diskuze.

Více o tom, proč je důležité věnovat se v rámci vaší společnosti neformálně pečujícím, se dočtete v sekci Informace pro zaměstnavatele.

Stručně o projektu „Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce a portálu Starám se a pracuji“

Webový portál „Starám se a pracuji“ je součástí projektu, který realizuje Byznys pro společnost z prostředků Operačního programu zaměstnanost v rámci EU. Projekt usiluje především o přímou podporu a pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím mobilní poradny a stejnojmenného webového portálu.

Cílem programu je i pomoc a podpora zaměstnavatelům, aby se mohli stát pracovištěm přátelským vůči neformálně pečujícím zaměstnancům (Caregivers Friendly Workplaces) a zajistili tak dlouhodobou udržitelnost nezřídka klíčových zaměstnanců, kteří musí řešit náročnou životní situaci.