Spoustu užitečných informací najdete i na webových stránkách projektů, se kterými spolupracujeme a navzájem komunikujeme, nebo které přehledně shromažďují další praktické informace pro neformálně pečující.

Život 90

Občanské sdružení Život 90 komplexně pomáhá seniorům a jejich rodinám, snaží se aktivně zvyšovat kvalitu života lidem starším 60 let a jejich blízkým. Vytváří podmínky pro své klienty a klientky, aby byli soběstační a dokázali naplno využít svého potenciálu. Provozuje také telefonickou help linku a organizuje pravidelná setkání vrstevníků či představení na profesionální umělecké scéně v Divadle U Valšů. Život 90 také přímo spolupracuje s programem Starám se a pracuji, Marie Havrlíková je za Ž90 členkou expertního týmu mobilní poradny.

Provozuje také pečovatelskou službu v terénu, která klientům pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama (při jídle, oblékání, svlékání…), ale doprovodí je i na nákup, pomůže při vaření (nebo zajistí jídlo), uklidí, vypere nebo i vyžehlí. Život 90 nabízí i odlehčovací službu přímo ve svém sídle na Praze 1 a to jak pobytovou (kapacita 9 lůžek), tak ambulantní (kapacita 3 místa). Přejít na web.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Jedná se o webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí, na které snadno vyhledáte jakéhokoli poskytovatele sociálních služeb v Česku. Dle zákona se všichni takoví poskytovatelé musejí nejdříve registrovat, tato stránka pak jejich kontaktní údaje zveřejňuje a umožňuje mezi nimi snadno hledat. Třídit můžete podle vašeho kraje či okresu, anebo vyhledávat podle povahy služby – například zobrazit azylové domy, domy na půl cesty, chráněné bydlení, pečovatelské služby nebo například týdenní stacionáře. Přejít na web.

Centrum Seňorina

Pražské centrum sociálních odlehčovacích služeb pro seniory funguje především jako středisko podpory pro lidi s kognitivními poruchami mozku a se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění mozku, tedy například s Alzheimerovou chorobou nebo demencí v raném stadiu nemoci. Pomáhají i rodinám, které se rozhodly o své blízké pečovat doma, nabízejí odlehčovací služby jak formou péče v domácnosti, tak i krátkodobého pobytu v jejich centru. Přejít na web.

Neztratit se ve stáří

Internetové stránky Neztratit se ve stáří, které provozuje nezisková organizace Sue Ryder, nabízejí velmi otevřené texty týkající se stáří a všeho, co s sebou toto období života přináší. Shromažďují informace z právní, finanční, zdravotní nebo rodinné oblasti a nabízejí k nim rady jak pro vás, tak pro vaše blízké. Najdete na nich také motivační texty, které mohou být inspirací pro vaše denní přemýšlení, vzpomínání, ale i nejrůznější aktivity. Přejít na web.

Cesta domů

Život přináší různé překážky a často mezi ně patří i nevyléčitelná nemoc. Zdravotnické zařízení Cesta domů provozuje poradnu, ale hlavně zřizuje Domácí hospic na území hlavního města Prahy, kdy nevyléčitelně nemocným umírajícím poskytuje zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Vedle dalších služeb nabízí k zapůjčení širokou nabídku kompenzačních pomůcek. Přejít na web.

Česká alzheimerovská společnost

Tato společnost vznikla už v roce 1997 a specializuje se na pomoc lidem s demencí a těm, kdo o ně pečují. Pořádá konference, vydává publikace, ale také na svém webu nabízí praktické rady pro lidi s demencí (například ohledně jejich práv nebo způsobu diagnózy nemoci) i pro jejich rodiny (jaké jsou příznaky, jak o svého blízkého pečovat). Přejít na web.

Pečuj doma

Projekt Pečuj doma Diakonie Českobratrské církve evangelické nabízí praktické návody (často i s video doprovodem), jak v domácím prostředí pečovat o nemocného. Vedle knih a online poradny také pořádají kurzy, při kterých se můžete naučit nové postupy nebo se v domácí péči zdokonalit. Přejít na web.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Jedná se o největší profesní organizaci sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Na jejich stránkách doporučujeme především rubriku Projekty & Akce, kde můžete najít informace o tématech, které se vás přímo týkají, a také rubriku Nabízíme. Asociace přímo spolupracuje s programem „Starám se a pracuji“ a v mobilní poradně programu působí jako experti Renáta Kainráthová a Jan Sembdner. Přejít na web.

Institut pro sociální politiku a výzkum

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s., je kultivovat odbornou a veřejnou diskusi na poli témat souvisejících se sociální politikou. V praxi to znamená, že se soustřeďují na šíření a analýzu informací ohledně rodinné či bytové politiky, sociálních a zdravotních služeb či trhu práce, nabízejí veřejnosti i odborníkům správná a ověřená data a podporují sdílení zkušeností a dobré praxe mezi místními, ale i národními či mezinárodními organizacemi. Zpracovávají analýzy či výzkumy, pořádají konference a semináře a také publikují. Můžete navštívit jejich webové stránky socialnipolitika.eu a začíst se do článků v jejich Revue pro sociální politiku a výzkum. Přejít na web.