Příběhy neformálně pečujících

Diskuze pro pečující

Pro možnost psaní diskuzních příspěvků a zároveň otevření všech témat diskuze se přihlašte nebo zaregistrujte.

Příběhy neformálně pečujících

Poradna Starám se a pracuji 04 května, 2020

Rozhovor s naší klientkou V.N. o zkušenosti s poradnou Starám se a pracuji

Jak jste se o projektu Starám se a pracuji dozvěděla?
O projektu jsem se dozvěděla od zaměstnavatele, který oslovil všechny zaměstnance s nabídkou využití služeb vašeho projektu.

O koho se staráte a jak se Vám daří tuto péči skloubit se zaměstnáním?
Starám se o oba rodiče (otec Alzheimerova nemoc, matka střední až těžká demence, dále řeším omezení svéprávnosti u svého otce), řeším i problémy s dospělým synem (zdravotní problémy – atypická mentální anorexie, omezení svéprávnosti)
S mým zaměstnáním se mi to celkem daří skloubit díky vstřícnosti zaměstnavatele a mých nadřízených.

Jak se k Vašim potřebám stavěl Váš zaměstnavatel? Vycházel/vychází Vám vstříc? Musela jste kvůli péči změnit zaměstnání?
Zaměstnání jsem změnit nemusela, zaměstnavatel mi v zásadě vychází vstříc, když se potřebuji např. uvolnit kvůli jednání na úřadech, soudech, apod. nebo zařídit pro rodiče akutní péči nebo návštěvu lékaře. Sice se pokouším naplánovat tyto věci mimo pracovní dobu, ale mnohdy toto není možné a potřebuji se uvolnit.

Proč jste se obrátila na naši Poradnu? Jaká jste měla očekávání?
Chtěla jsem využít nabídky zaměstnavatele a Vaše poradna mi připadala jako výborný nápad, kde najdu prakticky „pod jednou střechou“ potřebné informace a pomoc, kterou potřebuji, jelikož mi moc pomáhá, když mám pocit, že v tom nejsem sama a mohu požádat o pomoc nějakého odborníka.

O jaké poradenství jste projevila zájem (sociální a zdravotní poradenství, psychologické poradenství, právnické poradenství nebo finanční poradenství)? Jak spolupráce probíhala?
Požádala jsem prakticky o všechny typy poradenství, jak sociální, tak psychologické, právnické i finanční.
Všichni odborníci, ať už to byla pí Mgr. Havrlíková (sociální služby), pí Mgr. Boháčková (psychologické poradenství), p. Mgr. Toman (právnické poradenství) nebo pí Bc. Halířová (dluhové poradenství), byli moc vstřícní a jejich rady mi pomohly a stále pomáhají.

Jak dlouho s Poradnou spolupracujete a jakých výsledků se Vám podařilo dosáhnout? Splnila poradna Vaše očekávání?
S poradnou spolupracuji od jara 2019, poradna splňuje mé očekávání. Výsledky zatím nemohu hodnotit, jelikož stále pomoc využívám, zatím žádný problém, kvůli kterému jsem Poradnu oslovila, není u konce.

Doporučila byste Poradnu?
Poradnu bych rozhodně všem doporučila a také doporučuji, pokud se setkám s někým v mém okolí, o kom si myslím, že by tuto pomoc mohl potřebovat.

Máte nějaké podněty/nápady, co by Poradna mohla dále nabízet/realizovat? Jaké další akce a aktivity byste uvítala?
Moc se mi líbila Snídaně pro neformálně pečující, při které jsme si mohli navzájem sdělit své zkušenosti a zážitky, více takových akcí by bylo moc fajn.

Poradna Starám se a pracuji 05 května, 2020

Příběh naší klientky A.K. a její zkušenosti s poradnou Starám se a pracuji

Jak jste se o projektu Starám se a pracuji dozvěděla?
Už si vlastně ani nevybavím, kdo mi doporučil kontaktovat Pavla Šterna. Myslím, že to byl někdo z oblasti péče o lidi s Alzheimerovou chorobou, protože věděli, že sháním informace a podporu.

O koho se staráte a jak se Vám daří tuto péči skloubit se zaměstnáním?
Tři roky jsem se starala o manžela, který byl ve svých 44 letech diagnostikován. Jelikož máme malé děti (synové nyní 8 a 5), byla kombinace péče o manžela, děti a práce neskutečně vyčerpávající. K tomu musíte ale přičíst zařizování všech věcí kolem manžela, komunikace s úřady, řešení nové finanční situace celé rodiny apod.

Jak se k Vašim potřebám stavěl Váš zaměstnavatel? Vycházel/vychází Vám vstříc? Musela jste kvůli péči změnit zaměstnání?
Můj bývalý zaměstnavatel se mnou situaci prožíval a chápal ji. Alespoň do doby, než mi byl přidělen nový nadřízený, který nejenže neměl pochopení, ale odebral mi všechny výhody související s časovou flexibilitou, což okamžitě zapříčinilo můj odchod.

Proč jste se obrátila na naši Poradnu? Jaká jste měla očekávání?
V té době jsem byla zoufalá, už jsem měla za sebou spolupráci s celou řadou organizací, ale akutně mi chyběla právní pomoc a i psychologická poradna. Očekávání jsem neměla žádná, ale Pavel ve mně hned vzbudil důvěru a chuť pomoc přijmout.

O jaké poradenství jste projevila zájem (sociální a zdravotní poradenství, psychologické poradenství, právnické poradenství nebo finanční poradenství)? Jak spolupráce probíhala?
Jak už jsem zmínila, jednalo se hlavně o právní poradenství, ale také jsem se viděla s psycholožkou a odbornicí na sociální otázky, se kterou jsem řešila další možné kroky v této oblasti.

Jak dlouho s Poradnou spolupracujete a jakých výsledků se Vám podařilo dosáhnout? Splnila poradna Vaše očekávání?
Myslím, že jsou to cca 2 roky. Začala jsem spolupracovat čistě po soukromé linii, ale nakonec jsem se spojila i s Chartou Diverzity, takže by se dalo říct, že jsem toho dosáhla více, než jsem čekala, a to zejména v oblasti osvěty. Jsem zvaná na různá setkání, konference a jsem ráda, že se veřejně začalo mluvit o tom, jak se zaměstnavatel staví ke svým zaměstnancům, kteří pečují o někoho blízkého a zažívají opravdu velké vyčerpání.

Doporučila byste Poradnu?
Nejen že bych poradnu doporučila, já to také dělám. Založila jsem si facebookové stránky, kde se snažím radou a dobrým slovem pomoci ostatním, kteří jsou třeba na začátku této strastiplné cesty.

Máte nějaké podněty/nápady, co by Poradna mohla dále nabízet/realizovat? Jaké další akce a aktivity byste uvítala?
Nejen v době korona viru bych doporučila přesunout se do online roviny a pořádat různé schůzky, podpůrné skupiny apod. I když nebyl omezen volný pohyb osob v České republice, těžce se mi kloubila péče o manžela a děti s fyzickou dopravou sebe někam do města na nějakou, byť zajímavou akci.

Poradna Starám se a pracuji 05 května, 2020

Jak naše poradna pomohla paní V.B.?

Jak jste se o projektu Starám se a pracuji dozvěděla?
Řekla mi o něm kamarádka, která s ním má dobrou zkušenost.

O koho se staráte a jak se Vám daří tuto péči skloubit se zaměstnáním?
Starala jsem se celý rok 2019 o své rodiče, tatínek zemřel doma dne 27.12.2019 ve věku 91 let, maminku 89 jsme umístili v lednu 2020 do domova pro seniory. Tohle byla největší starost a péče. Jinak se stále starám o plně invalidního syna s Aspergerovým syndromem, jehož jsem právním zástupcem. A také velmi vypomáhám dceři lékařce se třemi vnoučaty, ke kterým 18.3.2020 přibylo čtvrté – zatím malinká nedonošená holčička. Zeť je fotograf a v současnosti přestavují domeček.

Jak se k Vašim potřebám stavěl Váš zaměstnavatel? Vycházel/vychází Vám vstříc? Musela jste kvůli péči změnit zaměstnání?
Zaměstnavatel mi moji žádost o 2 dny práce z domova před rokem neodůvodněně zamítl. Poté jsem požádala o zkrácený 60% úvazek, v tom mi bylo po urgencích u personální šéfky v květnu vyhověno, ale v létě se rozhodlo, že moje služební místo bude právě z tohoto důvodu (zkrácení úvazku) od 1.1.2020 definitivně zrušeno. Nyní jsem postavena podle služebního zákona tzv. mimo službu, pobírám 80 % z 60% platu a půl roku budu čekat, zda mi zaměstnavatel „přikáže“ jinou práci. Pokud práce nebude, vyplatí mi odbytné ve výši 6 platů. Upozorňuji, že je mi právě 60 let a do důchodu mám 24 měsíců.

Proč jste se obrátila na naši Poradnu? Jaká jste měla očekávání?
Byla jsem zoufalá, péči o rodiče a syna současně s plným úvazkem jsem nezvládala. Moje přímá nadřízená na mě byla velmi nepříjemná a nijak mi nevycházela vstříc. Kvůli náročné péči o ležící maminku se přidaly zdravotní potíže – měla jsem bolesti rukou, kloubů, zad, rehabilitační péče i nezbytné návštěvy lékařů mi však byly vedoucí vyčítány. Když jsem si brala dovolenou, vždy jsem vyslechla otázku: „Už zase?“, a dlouhé kázání o tom, jak je nezbytné plnit si pracovní povinnosti – přestože jsem si je beze zbytku plnila a mé pracovní hodnocení (oficiální) bylo nadprůměrné.
Potřebovala jsem se poradit s odborníky, jak situaci řešit, zda mám vůbec nějaká práva nebo jestli je postup nadřízených běžný.

O jaké poradenství jste projevila zájem (sociální a zdravotní poradenství, psychologické poradenství, právnické poradenství nebo finanční poradenství)? Jak spolupráce probíhala?
Hned první schůzka s panem Šternem mi vrátila naději, že všechno může být jinak a že jsem konečně nalezla zastání. Prohlásil, že postup zaměstnavatele je „nehorázný“ a velmi mne podpořil. Vyžádala jsem si hodiny s psycholožkou, které mi skutečně velmi pomohly, protože s náročnou péčí o rodiče se začaly rozkládat i rodinné vztahy (se sestrou a bratrem), paní Mgr. Boháčková se mnou probírala různé postupy a byla a je mi velkou oporou. S rozložením péče o rodiče nám skutečně ohromně pomohla báječná paní Marie Havrlíková, obětavě sháněla pomoc, uměla naslouchat, navrhovala řešení, vždy se ozvala v pravý čas – jen díky ní jsme získali v Charitě Kbely pro rodiče úplně skvělou paní pečovatelku. Rodiče k ní zpočátku přistupovali opatrně, později si je zcela získala a tatínkovi prosvětlila poslední dny jeho života.

Jak dlouho s Poradnou spolupracujete a jakých výsledků se Vám podařilo dosáhnout? Splnila poradna Vaše očekávání?
V červnu 2020 to bude rok, a jak je jistě patrné z výše uvedeného – má očekávání byla dokonce překročena! Pan Štern mi zprostředkoval také právní pomoc, všechny kroky spojené s opouštěním služebního místa jsem mohla konzultovat nejen s odbornicí, ale i s báječně lidskou a milou a chytrou paní Mgr. Šárkou Homfray. Jsem Poradně skutečně nesmírně vděčná za pomoc!

Doporučila byste Poradnu?
Samozřejmě a bez váhání! Řetěz už pokračuje – doporučuji a chválím, kudy chodím!

Máte nějaké podněty/nápady, co by Poradna mohla dále nabízet/realizovat? Jaké další akce a aktivity byste uvítal/a?
Nic mě nenapadá, snad se v lepších časech opět sejdeme a budeme se moci sdílet.

Poradna Starám se a pracuji 05 května, 2020

Příběh paní M.P. ukazuje, že i psychická podpora je důležitá

Jak jste se o projektu Starám se a pracuji dozvěděla?
Prostřednictvím médií.

O koho se staráte a jak se Vám daří tuto péči skloubit se zaměstnáním?
O rodiče. Matka 86 let Alzheimer, otec 92 let těžko pohyblivý. O možnosti pobytu v některém zařízení nechtějí ani slyšet. Starám se střídavě se sestrou, která nepracuje, bere příspěvek na péči, polovinu vrací na účet rodičům a požaduje, abych se z poloviny starala také. Já pracuji a mám velké problémy s komunikací se sestrou a v podstatě už 3 roky se odmítá osobně setkat a dohodnout se na čemkoliv v péči.
Jak se k Vašim potřebám stavěl Váš zaměstnavatel? Vycházel/vychází Vám vstříc? Musela jste kvůli péči změnit zaměstnání?
Jsem spolumajitelkou hotelu, časově vytížená, ale starám se vždy 14 dnů s pomocí pečovatelky. Základní služby, jako koupání, nákupy, praní, stříhání ad. dělám sama.

Proč jste se obrátila na naši Poradnu? Jaká jste měla očekávání?
Očekávala jsem, že máte zkušenosti s problematikou péče o nejbližší a dovedete poradit, jak si v situaci střídavé péče poradit.

O jaké poradenství jste projevila zájem (sociální a zdravotní poradenství, psychologické poradenství, právnické poradenství nebo finanční poradenství)? Jak spolupráce probíhala?
O psychologické poradenství. Ačkoliv komunikace je můj pracovní nástroj, tak komunikace se sestrou nějak nelze, je na písemné úrovni a psychicky vyčerpávající.

Jak dlouho s Poradnou spolupracujete a jakých výsledků se Vám podařilo dosáhnout? Splnila poradna Vaše očekávání?
Necelý rok. Ano splnila.

Doporučila byste Poradnu?
Ano.

Máte nějaké podněty/nápady, co by Poradna mohla dále nabízet/realizovat? Jaké další akce a aktivity byste uvítala?
Dobré jsou příklady jiných lidí, neboť v situaci, kdy se v rodině dohaduje péče a každý je v jiném časovém rozvrhu a možností, tak dochází ke kolapsu dobrých letitých vztahů, které hraničí i s psychickou vyčerpaností.