Diskuze pro pečující

Diskuze pro pečující

Pro možnost psaní diskuzních příspěvků a zároveň otevření všech témat diskuze se přihlašte nebo zaregistrujte.

Forum

Výměna a sdílení zkušeností

První část je určena pro sdílení zkušeností těch z vás, kteří neformálně pečujete o své blízké. Mohou to být vaše ryze osobní i emoční postřehy či vaše doporučení pro další neformálně pečující. (Např. jaká služba se vám osvědčila, jak rychle je třeba dostupná, který poskytovatel sociální služby vám pomohl a další zkušenosti. Mohou to být i postřehy, jak vám pomáhá či nepomáhá zaměstnavatel. Jak máte zkušenosti se žádostí o dlouhodobé ošetřovné, či o jinou formu finanční podpory apod.). Jedná se o uzavřený, vzájemný dialog vás neformálně pečujících, který může být moderován i ze strany projektového týmu a odborného týmu poradny včetně praktické podpory a pomoci.

Dostupné po přihlášení

Příběhy neformálně pečujících

Toto diskuzní fórum slouží pro vkládání vašich příběhů neformální péče o vaše blízké, které mohou být inspirací, povzbuzením, motivací a informací pro další neformálně pečující. Naleznete zde i konkrétní příběhy našich klientů. Z důvodu ochrany soukromí našich klientů jsou jejich osobní údaje anonymizovány.

Veřejné

Podněty pro projektový tým

Třetí část je věnována vašim dotazům a podnětům pro projektový tým ze strany přihlášených neformálně pečujících v této sekci. Projektový tým a odborný tým poradny bude vaše dotazy a podněty přímo v této části s vámi komunikovat a poskytovat vám i přímou podporu, pokud to bude třeba. Současně vám bude dávat i zpětnou vazbu, jak bylo naloženo s vašimi zaslanými podněty s ohledem na přípravu tzv. strategických doporučení, které jsou součástí projektu a budou určena pro zaměstnavatele a veřejnou správu. Samozřejmě, že veškeré zpětné vazby týkající se situace a potřeb neformálně pečujících jsou zcela anonymní.

Dostupné po přihlášení

Diskuzní skupina online setkání klientů dne 8. 4. 2021

Zde naleznete záznam online setkání a můžete diskutovat o probíraných tématech.

Dostupné po přihlášení