Ochrana soukromí a cookies

Ochrana soukromí a cookies

Ochrana soukromí a cookies

Ochrana soukromí

Soukromí klientů poradny Starám se a pracuji je pro nás na prvním místě, proto si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat, jak nakládáme s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
Správcem osobních údajů je spolek BPS – Byznys pro společnost, z. s., se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2, IČO: 22842608.

Jaké osobní údaje spolek shromažďujeme a zpracováváme

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, telefon a e-mail.

K jakým účelům osobní údaje využívá a zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje klientů, když klienti jako uživatelé napíšou na e-mail nebo přes kontaktní formulář. Své osobní údaje zadávají uživatelé také tehdy, když se chtějí online zaregistrovat do poradny nebo do diskuzního fóra zde: https://staramseapracuji.cz/registrace/pro-pecujici-projekt Poskytnuté údaje uchováváme pro účely zprostředkování poradenství a pro účely případné kontroly v rámci dotačního projektu.

Jak dlouho údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let (pro účely případné kontroly v rámci dotačního projektu), nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu pracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme

Osobní údaje předáváme pouze státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv spolku.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
Zadáním svých osobních údajů vyjadřujete s výše uvedeným souhlas.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.
 

Soubory cookie

Odpovědně přistupujeme nejen k podnikání, ale i k ochraně Vašeho soukromí. Tímto dokumentem Vás informujeme, jak nakládáme se soubory cookie.

Pro co nejlepší zážitek z procházení našeho webu používáme soubory cookie, tj. malé soubory, které se dočasně ukládají v internetovém prohlížeči vašeho zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu). Bez Vašeho předchozího souhlasu se ve Vašem zařízení neuloží žádný soubor cookie, který není nezbytný k zajištění správného fungování webu.

Nastavení zpracování cookie souborů na tomto webu můžete provést zde:
 
Nastavení cookies
 
Níže naleznete informace o cookies, které tento web používá.

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Zajišťují základní funkce webu, bezpečnost a řádné zobrazování na počítači nebo na mobilu. Slouží také k ukládání informací o tom, jaké jsou Vaše preference právě ohledně cookies. Nezbytné cookies není možné vypnout, při jejich zakázání v prohlížeči nemusejí stránky následně fungovat správně.

Cookie

Popis

cc_cookie

Vaše nastavení cookies na tomto webu

PHPSESSID

Identifikátor relace pro kontaktní/chat formulář

 

Statistické cookies

Díky statistickým cookies máme přehled o využití webu, a tak ho pro vás můžeme neustále vylepšovat. Například víme, jaké stránky jsou nejčastěji navštěvované, na která tlačítka uživatelé klikají a kolik času na webu stráví.

Cookie

Popis

_ga/_ga*, _gid

Google Analytics - ukládá a počítá počet zobrazení stránek a chování webu

_gcl_au

Google Tag Manager - propojení konverzí