.

Prostřednictvím těchto stránek můžete získat základní a důležité informace, kam se obrátit, kde hledat pomoc a důležité rady, které Vám pomohou při péči o vašeho blízkého člověka. Uvědomujeme si, že často nečekaná situace, kdy se ze dne na den člověk musí začít starat o nemocného manžela, manželku, maminku, tatínka, sestru, bratra nebo jiného člena či členku rodiny, může být velmi stresující a náročná. Byznys pro společnost nabízí lidem, kteří se snaží skloubit práci s péčí o své nejbližší, podporu a pomoc v programu „Starám se a pracuji“ a součástí pomoci jsou i tyto webové stránky.

INFORMACE PRO PEČUJÍCÍ

Jak řešit konkrétní problémy při skloubení zaměstnání a rodinné péče? Jak se orientovat v sociálním a zdravotnickém systému a službách včetně konkrétních nároků, o které lze žádat? Zde najdete odpovědi nejen na tyto otázky, ale i další užitečné informace a odkazy, které vám ulehčí ve vaší situaci.

Více

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti a další si musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu poradit s péčí o osoby blízké. Těm, kteří danou situací za posledních 10 let prošli, to přineslo mnohá omezení, někdy dokonce i ztrátu zaměstnání. Jak to zaměstnavatelé mohou pomoci změnit?

Více

MOBILNÍ PORADNA

Naše mobilní poradna Starám se a pracuji nabízí celou škálu služeb, které mohou bezplatně využít ti, kdo o někoho neformálně pečují, jde například o poradenství psychologa, sociální pracovnice nebo právníka. Kdo všechno má na tuto pomoc nárok? Připravili jsme pro vás přehled.

Více

Aktuality

Všechny aktuality ->