Známe zaměstnavatele přátelské k neformálně pečujícím

Aktuality

Známe zaměstnavatele přátelské k neformálně pečujícím

Praha, 8. září 2021 - Aliance odpovědných firem Byznys pro společnost v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí slavnostně vyhlásily a předaly první ocenění v nultém ročníku ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Oceněni byli zaměstnavatelé vstřícní a přátelští k tzv. neformálně pečujícím, tedy lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Slavnostní vyhlášení prvních výsledků nultého ročníku ceny se uskutečnilo v rámci konference Fórum rodinné politiky dne 7. září 2021 v Praze.

Cenu partnersky připravily a organizují Byznys pro společnost a Ministerstvo práce
a sociálních věcí. 
Společně vyhlásily nultý ročník ceny „Caregivers Friendly Employers 2021“ neboli „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím“. Inspirací a podnětem pro vznik ceny byla i praxe a zkušenosti z projektu Byznysu pro společnost „Starám se
a pracuji“
 pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz). Smyslem ceny je napřít pozornost a zájem zaměstnavatelů na výrazné trendy pracovního trhu, jako je stárnutí populace či mezigenerační spolupráce. Hledá se zaměstnavatel aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnankyně a zaměstnance starající se o ty, kteří jsou na jejich péči závislí.

Do nultého ročníku ceny se přihlásili nejen zaměstnavatelé reprezentující soukromý sektor a patřící k velkým mezinárodním společnostem, ale jsou zde zastoupeni i velcí domácí zaměstnavatelé, zaměstnavatelé ve veřejné správě a samosprávě i ti menší z neziskového sektoru. Cílem nultého ročníku bylo zejména upozornit a vyzvednout téma neformální péče, motivovat a inspirovat jak nominované zaměstnavatele, tak i další zaměstnavatele k dobré praxi a přátelskému přístupu vůči neformálně pečujícím.

 „Vedle státu zde mají klíčovou roli samozřejmě zaměstnavatelé. Česká firemní kultura má
v této oblasti řadu rezerv a limitů, ale i inovativních inspirací. Vzhledem k populačním trendům je zřejmé, že skloubení neformální péče se zaměstnáním bude v budoucnu čelit dost možná většina produktivní části společnosti. Je proto nejvyšší čas otevřít toto téma i na trhu práce a navázat intenzivní a vzájemný dialog se zaměstnavatelskou sférou,“ 
říká Daniela Němcová, ředitelka BPS Byznys pro společnost.

V nultém ročníku Ceny porota vyhodnotila celkem 16 nominací přihlášených zaměstnavatelů. Zařazením na „1. národní seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ byly oceněny všechny hodnocené společnosti a organizace. „1. národní seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ by měl být prestižní metou, značkou a společenstvím, kam bude chtít většina zaměstnavatelů v České republice dříve nebo později patřit.   

1. Česká společnost, z. s.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Československá obchodní banka, a.s.
ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ
Deutsche Boerse Group
Kyndryl Client Center, s.r.o. (dceřiná společnost IBM)   
Komerční banka, a.s.
Krajský úřad Středočeského kraje
Město Kopřivnice
Městská část Praha 7
MONETA Money Bank
PricewaterhouseCoopers, Czech republic, s.r.o.
Statutární město Most - Magistrát města Mostu
Tesco Stores ČR a.s.
Vochomůrky, z.s.

 

Porota také rozhodla v nultém ročníku o udělení Ceny ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístup k neformálně pečujícím těmto společnostem a organizacím:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ
Městská část Praha 7
Město Kopřivnice
MONETA Money Bank, a.s.

 

„V České republice dnes žijí skoro 2 miliony lidí, kteří současně pracují a pečují o někoho blízkého.  Taková péče se stává společenským fenoménem a pro značnou část neformálně pečujících platí označení „sendvičová situace či generace“. Ocenění cílí na zaměstnavatele, aby vycházeli rodinám vstříc a umožňovali sladit práci a osobní život,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

 

Kontakt pro tisk:
Andrea Vokálová

Manažerka komunikace
 
BPS – Byznys pro společnost, z. s.
V Tůních 11, 120 00  Praha 2
Tel.: +420 731014424