Pro zaměstnavatele

Pomozme společně vašim zaměstnancům, kteří potřebují pečovat o své blízké. Víme jak na to!

Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce pro zaměstnavatele

Pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti a další si musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu poradit s péčí o osoby blízké. U těch, kteří danou situací za posledních 10 let prošli, to přineslo mnohá omezení, někdy dokonce i ztrátu zaměstnání. Jak to zaměstnavatelé mohou pomoci změnit?
 

Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na více než 500 000 osob

Téměř dvě třetiny dlouhodobé péče je u nás poskytováno ženami ve středním nebo raném důchodovém věku mezi 35. a 64. rokem. U těchto rodin je přitom zcela běžné, že mají stále nezletilé děti, proto jsou zejména ženy ohroženy současnou náročnou péčí o děti a náhlou potřebou pečovat o osobu blízkou. Tyto skupiny pečujících osob jsou označovány jako tzv. sendvičová generace (Výzkum společnosti Perfect Crowd, 2016).
 

Neformálně pečující? Zatím neviditelná skupina

Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří musí pečovat a pracovat, se znenadání ocitají pod obrovským tlakem. Ovlivňuje to jejich soustředění a pracovní výkon. Smutným faktem je, že většina českých zaměstnavatelů má o tématu neformální péče či tzv. sendvičové generaci velice málo informací. Většinou si nespojují téma stárnutí populace s fenoménem neformální péče a také většina z nich nemá zatím vytvořeny žádné procesy a politiky, které by vycházely vstříc takovým zaměstnancům. Navíc často ani vlastně nevědí, kolik jejich zaměstnanců a zaměstnankyň pracuje a současně se doma stará o někoho blízkého a jaký to má vliv na jejich pracovní aktivity a výkon. Přitom lze říci, že většina zaměstnavatelů v České republice má zaměstnance, kteří musí neformálně pečovat.
 

Jak to změnit?

Zaměstnavatelé by v prvé řadě měli mít představu, kolik jejich zaměstnanců je v takové životní situaci. Měli by vyvíjet konkrétní aktivity, aby zaměstnanci věděli, že jim je problematika známa a chtějí jim v rámci firemní politiky a kultury pomáhat, a vytvářet tzv. přátelské prostředí pro neformálně pečující (Caregiver Friendly Workplaces).

Co získáte spoluprací s námi?

Poradna ZDARMA pro vaše zaměstnance
Workshopy na témata jako je stres, stárnutí, komunikace v rodině a další
Podpora pro HR při zavádění nástrojů pro sendvičovou generaci a pečující

Zapojte se do diskuzní platformy zaměstnavatelů

Sdílejte své zkušenosti s kolegy z HR oddělení jiných firem. Jak neformálně pečujícím zaměstnancům pomáhají oni a jak vy?

Zapojte se do diskuzního fóra

Jak spolupráce funguje?

Představíme vám téma

neformální péče a trendy, jak zaměstnavatelé k této problematice přistupují. Nastavíme spolupráci.

Zorganizujeme

úvodní workshop pro vaše zaměstnance.

Zpřístupníme

vašim zaměstnancům poradnu ZDARMA.

Pomůžeme vám

zmapovat potřeby pracovníků a zavést podpůrná HR opatření.

Inspirujte se příklady dobré praxe péče o zaměstnance, kteří neformálně pečují

Zaměstnavatelé v Česku
Zaměstnavatelé v zahraničí
Nároky zaměstnanců ze systému sociálního pojištění

I v České republice lze najít firmy, které už zaznamenaly stále narůstající počet neformálně pečujících z řad zaměstnanců, anebo se snaží vycházet vstříc rodičům, těhotným ženám, případně nastavovat rovné podmínky pro všechny. Jak konkrétně?
 

Mnohé české firmy by se mohly inspirovat od zahraničních, a to i na poli péče o zaměstnance, kteří neformálně pečují. Jak vypadá ukázková praxe v některých dalších zemích Evropy či celého světa?

Jak na neformální pečující pamatuje systém sociálního pojištění u nás a v zahraničí?
Porovnání nabízí následující tabulka.

Volno na péči, podpora státu ČR Rakousko
Pflegekarenz, Pflegzeit
Irsko
Carer‘s leave
Německo
Pflegezeit
Belgie
TIME CREDIT model
Souběh péče a práce Ošetřovatelské volno
(až 90 dní) 60 % denního vyměřovacího základu délka bez omezení
Pečovatelské volno
Zkrácený úvazek
(1-3 měsíce, vždy po dohodě se ZML)
Max. 15 hodin/týden
/po dobu 3 měsíců – 2 let)
Dočasná nepřítomnost v práci (až 10 dní, 90 % čistého příjmu)
Volno na péči (až 6 měsíců)
Rodinné volno (až 2 roky)
Kariérní přestávka či snížení úvazku (1-5 let),
schvaluje ONEM (National Employment Office)
Příspěvek/dávka ze sociálního pojištění 800 – 13.200 Kč/měsíčně, 100% hrazeno ze sociálního pojištění 55 % čistého denního příjmu
(min. 395,31 €, max. 1.400€/měsíc), 100% hrazeno se sociálního pojištění
Carer‘s benefit, max. 215€ /týdně, Carer‘s allowance), max. 214€/týdně*, 100% ze sociálního pojištění 316-901€/měsíčně, 100% ze sociálního pojištění 92-828€/měsíčně , 100% hrazeno ze sociálního pojištění
Průměrná čistá měsíční mzda 932 € 2217 € 2525 € 2410 € 2170 €
Kontribuce na sociálním pojištění (% z hrubé mzdy) V České republice přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 6,5 % pro zaměstnance a 25 % pro zaměstnavatele. Rakouské sociální pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a úrazové pojištění. Příspěvek zaměstnavatele je 21,48 % a zaměstnance 18,12 %. V Irsku přispívá do sociálního pojištění zaměstnavatel ve výši 10,85 %, zaměstnanec pak 4 % . Výše příspěvku zaměstnavatele na celkové sociální pojištění je v Německu 19, 375 % pro zaměstnavatele a 20, 37 % pro zaměstnance, v čemž je započítáno i pojištění ošetřovného („nursing“), ve shodné výši 1,275 % pro zaměstnavatele i pro zaměstnance Na sociální pojištění přispívá v Belgii zaměstnavatele ve výši 34,67 % a 13,07 % zaměstnanec.
Kdo vyplácí příspěvek / dávku Česká správa sociálního zabezpečení The Organisation of Austrian Social Security Department of Employment Affairs and Social protection Das Bundesversicherungsamt (BVA) National Employment Office**

Na co se nás nejčastěji ptáte?

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktní osoba projektu

Pavel Štern

ředitel programů

+420 607 919 028

stern@byznysprospolecnost.cz

Napište nám