Užitečné weby a portály

Psychologická pomoc a podpora

Užitečné weby a portály

V rámci projektu Starám se a pracuji, spolupracujeme a komunikujeme i s řadou dalších podobně zaměřených organizací, projektů či konkrétními poskytovateli psychologických či psychosociálních služeb. Naším záměrem je vytvářet v rámci projetu široký a fungující networking užitečných a důležitých informací i na portále Starám se a pracuji ve prospěch neformálně pečujících.
 

Občanské sdružení Život 90 komplexně pomáhá seniorům a jejich rodinám, snaží se aktivně zvyšovat kvalitu života lidem starším 60 let a jejich blízkým. Provozuje například telefonickou help linku a organizuje pravidelná setkání vrstevníků či představení na profesionální umělecké scéně v Divadle U Valšů. Život 90 také přímo spolupracuje s programem Starám se a pracuji. Marie Havrlíková je za Život 90 členkou expertního týmu mobilní poradny v oblasti sociálního a zdravotního poradenství. Ž90 provozuje také psychologickou a mezigenerační poradnu pro pečující.
https://www.zivot90.cz/cs/asistence/psychologicka-poradna
 
Internetové stránky Neztratit se ve stáří, které provozuje nezisková organizace Sue Ryder, nabízejí velmi otevřené texty týkající se stáří a všeho, co s sebou toto období života přináší. Shromažďují informace z právní, finanční, zdravotní nebo rodinné oblasti a nabízejí k nim rady jak pro vás - neformálně pečující, tak pro vaše blízké. Jednu poskytovaných služeb je také psychická podpora pro seniory a i pro jejich blízké.
https://www.neztratitsevestari.cz/pro-me/pro-me-blizke/stari-a-psychika
 
Projekt „Pečuj doma“ Diakonie Českobratrské církve evangelické nabízí praktické návody (často i s video doprovodem), jak v domácím prostředí pečovat o nemocného. Vedle knih a online poradny také pořádají kurzy, při kterých se můžete naučit nové postupy nebo se v domácí péči zdokonalit. „Pečuj doma“ poskytuje také psychologickou a duchovní poradnu.
https://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-psychologicka-a-duchovni/
 
Tato společnost vznikla už v roce 1997 a specializuje se na pomoc lidem s nemocemi stáří a těm, kdo o ně pečují. Pořádá konference, vydává publikace, ale také na svém webu nabízí praktické rady pro lidi s diagnózou tzv. demence (například ohledně jejich práv nebo způsobu diagnózy nemoci) i pro jejich rodiny (jaké jsou příznaky, jak o svého blízkého pečovat).  ČAS také poskytuje na svých webových stránkách psychologická doporučení na podporu  pečujících.
http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/pecujte-take-o-sebe/deset-rad-na-pomoc-tem-kteri-pecuji-o-pacienty-postizene-alzheimerovou-chorobou-ci-jinou-demenci/