Užitečné weby a portály

Finanční poradenství

Užitečné weby a portály

V rámci projektu Starám se a pracuji, spolupracujeme a komunikujeme i s řadou dalších podobně zaměřených organizací, projektů či konkrétními poskytovateli dluhového poradenství či poradenství v zadluženosti nebo i finančního poradenství týkající se plánování péče. Naším záměrem je vytvářet v rámci projetu široký a fungující networking užitečných a důležitých informací i na portále „Starám se a pracuji“ ve prospěch neformálně pečujících.
 

Následující odkaz vám zprostředkuje informace na spektrum organizací, které se věnují problematice dluhového poradenství a prevenci zadluženosti a služby poskytují bezplatně.  http://mapaexekuci.cz/index.php/protidluhova-podpora/pro-verejnost/dluhove-poradny/
 
Je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Sdružuje a zastřešuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování kvality občanského poradenství. Občanské poradny poskytují rovněž bezplatné dluhové poradenství.
www.obcanskeporadny.cz
 
Internetové stránky Neztratit se ve stáří, které provozuje nezisková organizace Sue Ryder, nabízejí velmi otevřené texty týkající se stáří a všeho, co s sebou toto období života přináší. Shromažďují informace z právní, finanční, zdravotní nebo rodinné oblasti a nabízejí k nim rady jak pro vás, neformální pečující, tak pro vaše blízké.
https://www.neztratitsevestari.cz/pro-me/pro-me-blizke/stari-a-finance