Bath NHS Trust: Systém sdílených pracovních míst

Zaměstnavatelé v zahraničí

Bath NHS Trust: Systém sdílených pracovních míst

Královská nemocnice Bath NHS Trust v Británii se potýkala s vážnými problémy spojenými s nízkou výkonností, problémy v oblasti náboru, nízkou morálkou zaměstnanců a vysokou fluktuací. Byla zavedena flexibilní opatření, mezi nimi práce v domluvených termínech, sdílení pracovního místa a kariérní přestávky. Proběhl trénink zaměřený na zlepšení manažerských dovedností a byl uveden nový systém řízení výkonnosti. Před realizací těchto iniciativ bylo na kardiologické jednotce jedenáct volných pozic, všechny byly obsazeny během roku.