PwC: Propojený kruh rodin a odborníků

Zaměstnavatelé v zahraničí

PwC: Propojený kruh rodin a odborníků

Účetní společnost PricewaterhouseCoopers zřizuje pro zaměstnance a zaměstnankyně pečující o závislé osoby službu s názvem „Special Needs Caregivers Circle“ (SNCC). SNCC umožňuje vytvoření sítě osob, které pečují o závislé osoby či děti se speciálními potřebami, a odborníků či odbornic věnujících se daným formám péče. Poskytuje svým členům a členkám potřebné informace, umožňuje sdílení zdrojů a seznamování s příklady dobré praxe. Nabízí rovněž programy mentoringu.