iDnes.cz: Covid ukázal problémy pečujících. Stát na ně sice myslí, praxe je ale složitá

Aktuality

iDnes.cz: Covid ukázal problémy pečujících. Stát na ně sice myslí, praxe je ale složitá

Jaká je péče o blízké v době pandemie Covid-19? Co o sociálním systému, který má pečujícím pomáhat v jejich situaci, Mgr. říká Pavel Štern, vedoucí projektu Starám se a pracuji? Dozvíte se v článku na idnes.cz.

Celé vyjádření Mgr. Pavla Šterna k problematice dlouhodobého ošetřovného a neformální péče v době pandemie koronaviru vychází ze zkušeností našich klientů poradny Starám se a pracuji a přinášíme vám ho v následujícím textu

Stát by měl ve spolupráci se zaměstnavateli vytvořit lepší podmínky pro neformálně pečující, ale i pro zaměstnavatele, v rámci systému/pilíře sociálního pojištění. Například stávající úprava dlouhodobého ošetřovného není vstřícná vůči neformálně pečujícím a zaměstnavatelé jsou z ní spíše zmateni. Neformálně pečující zde musí splnit v zásadě těžko splnitelnou podmínku v čase, že jejich blízká osoba, o kterou se chtějí starat, musí být týden hospitalizována a ihned po jejím propuštění si musí podat tuto žádost. Jinak žádost nelze schválit. To je velká komplikace, protože neformální péče nezačíná vždy jen hospitalizací.
 
Stávající podmínky nároku u dlouhodobého ošetřovného, jako je zejména 7denní hospitalizace blízké osoby s tím, že žádost o ošetřovné na ni musí bezprostředně navazovat navíc s doporučením lékaře z instituce, kde probíhala hospitalizace, je v praxi pro velké množství pečujících v podstatě nesplnitelná. A v současné situaci pandemie je pro většinu neformálně pečujících nejspíš nedosažitelná.
 
Změna, která by pečujícím nyní určitě pomohla, by byla možnost rychle a flexibilně čerpat dlouhodobé ošetřovné například na dobu jednoho až tří měsíců. Podmínkou nároku by mohlo být jen jejich čestné prohlášení, že neformálně pečují o svého blízkého, a pokud by praktičtí lékaři byli schopni v současné době vystavovat potvrzení, že neformální péče o osobu blízkou je namístě, pak by druhou podmínkou mohlo být potvrzení od ošetřujícího lékaře či jiné relevantní lékařské autority. Nebo také nemuselo a mohlo by stačit i jen čestné prohlášení, s ohledem na mimořádnou situaci v kontextu pandemie a nouzového stavu. Žádné takové opatření na pomoc neformálně pečujícím však v průběhu pandemie v rámci dlouhodobého ošetřovného nebylo přijato. Přestože nouzový stav umožnuje urychlené projednání změn zákonů.
 
Nezřídka se v naší poradně Starám se a pracuji setkáváme se situacemi neformálně pečujících, kteří by v současné situaci potřebovali využít právě dlouhodobé ošetřovné, o které by šlo jednoduše požádat, a žádost by byla rychle schválena. Současné zbytečně složité podmínky nároku, ad výše popsané, to činí téměř nedosažitelným. To jen zvyšuje celkový tlak na neformálně pečující a komplikuje jejich situaci i jejich rodin a blízkých.

Zaměstnavatelé by měli mít obecně vstřícný přístup k zaměstnancům a jejich potřebám, které mohou mít vliv na jejich práci. Měli by mít dobrý přehled, kolik zaměstnanců v jejich společnosti musí neformálně pečovat, aby na to mohli reagovat bud individuálně nebo systémově.
Zaměstnavatelé by měli vést na témata stárnutí populace, mezigenerační podpory, spolupráce a neformální péče se státem intenzivní dialog, aby zajistil dobré podmínky pro neformálně pečující a jejich blízké v rámci potřebných sociálních služeb, či sociálních dávek. U sociálních služeb se jedná zejména o ty terénní, které zajistí potřebnou péči především doma, protože rezidenční služby nemohou s ohledem na předpokládané prognózy počtu lidí ve věku 65 + pokrýt kapacitně takové vysoké počty potřebných lidí.

Mgr. Pavel Štern, vedoucí projektu Starám se a pracuji