Covid a krizové ošetřovné

Právní podpora

Covid a krizové ošetřovné

Současná situace zapříčiněná pandemií onemocnění Covid-19 znamená nejen velké a často bolestivé změny v našich životech, ale přináší i nezbytné zásahy do pracovní a sociální legislativy. Jaké jsou aktuální postupy v případě, že onemocníme my nebo někdo z našich blízkých? Co dělat, pokud covid naši situaci ovlivní i nepřímo, například uzavřenou školou nebo pracovištěm?

 

Krizové ošetřovné

Jedním z nejcitlivěji vnímaných opatření je nepochybně uzavření škol. Od 1. března už jsou obdobně jako na jaře roku 2019 uzavřeny všechny školy, školky a další předškolní zařízení. Tato situace se dotýká tisíců rodin, ve kterých rodiče musí řešit, kdo s malými dětmi bude doma. Ne každý může z domova pracovat a řada děti navíc při distanční výuce potřebuje větší či menší asistenci.

Zde tedy přichází ke slovu ošetřovné ve smyslu zákona o nemocenském pojištění, které se ale (podobně jako loni na jaře) poněkud odlišuje od své standardní podoby, využívané především při onemocnění dítěte. Jeho aktuální podoba je v platnosti od 4. ledna letošního roku, do kdy bude ošetřovné takto vypláceno, zatím není zřejmé. Nazýváno je "krizové ošetřovné".

 

Jak vzniká na krizové ošetřovné nárok?

Na předškolní zařízení se usnesení vlády nevztahují. V případě jejich uzavření, např. z důvodu karantény, by vznikl nárok na „klasické“ ošetřovné.

Nárok na krizové ošetřovné mají v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je pro ně obdobně jako na jaře roku 2020 ošetřovné řešeno nikoli dávkou ze zákona o nemocenském pojištění, ale speciální formou podpory podnikatelů. Tu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Jak ošetřovné vyřídit?

 

Jak dlouho a v jaké výši?

Ošetřovné podle této úpravy bude vypláceno po celou dobu uzavření škol z důvodu vládních opatření. Pokud by ale skončilo zaměstnání čerpajícího rodiče, končí tím i jeho nárok. Dávku vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po doručení úplné a řádně vyplněné žádosti.

Výše ošetřovného činí po dobu platnosti mimořádných opatření od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí minimální výše ošetřovného z důvodu vládních opatření 400 Kč za den. Při kratším úvazku se částka 400 Kč úměrně snižuje. Tato minimální výše se neuplatní v případě ošetřování z důvodu nemoci.

 

Kdy krizové ošetřovné nenáleží?

Kromě doby prázdnin a případného ředitelského volna je potřeba mít na paměti ještě některé jiné specifické situace, kdy krizové ošetřovné nenáleží, případně náleží v poněkud odchylném režimu.

Pokud je dítěti individuálně nařízena karanténa, je potřeba žádat o „klasické“ ošetřovné, včetně rozhodnutí od lékaře o vzniku potřeby ošetřování. Zde je potřeba karanténu skutečně vyznačit, neboť ošetřovné z důvodu péče o nemocné dítě se opět poněkud liší. Ošetřovné je vypláceno po celou dobu karantény, u nemocného dítěte jen po dobu prvních 9 dnů. Pokud se jedná o rodiče samoživitele/samoživitelku jde o 16 dnů.

V případě střídání pečujících osob nebude náležet ošetřovné tomu pečujícímu, který dítě převzal do péče poprvé až po dovršení 10 let věku.