Právní podpora

Právní podpora

Mám nějaká zvláštní práva jako zaměstnanec, pokud pečuji o blízkou osobu? Zaměstnavatel mi nechce umožnit zkrácení úvazku.

Jaké náležitosti má plná moc, pokud potřebuje můj blízký, který je nemocný, zastoupit před úřady?

Jaké jsou možnosti zastoupení osoby, která je psychicky nemocná?

Byl jsem v opatrovnickém řízení pozván jako opatrovník ke složení opatrovnického slibu. Jak to probíhá?

Co znamená, že mám jako opatrovník předkládat správu o stavu opatrovaného a jeho jmění?