Máte nárok na invalidní důchod?

Sociální a zdravotní poradenství

Máte nárok na invalidní důchod?

Situace, v níž člověk začíná pomýšlet na to, zda má nárok na invalidní důchod, přichází náhle a většinou ji nelze předvídat. Často jde o nenadálý úraz nebo nehodu, která jedince donutí začít se na poli důchodů orientovat. Pokud následky takového problému řešíte vy nebo osoba o kterou pečujete, můžete využít náš přehled, který nabízí základní informace a přehledně vás navede na další odkazy.
 

Jste invalidní? Nárok na důchod vám automaticky nevzniká

Nejprve se poraďte s vaším obvodním lékařem, protože ten zná nejlépe váš zdravotní stav. Později ho bude posuzovat ještě také posudkový lékař. Pokud chcete invalidní důchod pobírat, musíte o něj i sami požádat na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v místě vašeho trvalého bydliště.

Pracovní neschopnost se posuzuje ve třech stupních:

Kdysi existoval částečný nebo plný invalidní důchod, to již dnes neplatí.

Ovšem ani pokud vás příslušný úřad uzná invalidním v jednom ze tří stupňů, nemáte „vyhráno“. Do hry totiž vstupuje další parametr: potřebná doba pojištění stanovená zákonem, které jste v minulosti platili. Pokud jste byli zaměstnaní, platil za vás pojištění zaměstnavatel. Pokud jste pracovali jako živnostník, platili jste si ho sami. Potřebná minimální doba platby tohoto pojištění se liší i podle vašeho věku – čím jste starší, tím více let musíte toto pojištění platit. Podrobně popsané podmínky najdete na stránkách ČSSZ. Doba pojištění se nezkoumá u pracovních úrazů, nemocí z povolání a invalidity z mládí.

Do doby pojištění se započítává:

Pokud nesplňujete podmínku doby pojištění, můžete se obrátit na Úřad práce ČR a požádat o dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi. Variantou je také chybějící pojištění zpětně doplatit. 

Stupeň invalidity a výše důchodu se může také časem měnit, protože se předpokládá, že zdravotní stav se může zlepšovat, ale také zhoršovat.

O invalidní důchod lze zažádat do dosažení věku 65 let. Pak nastupuje starobní důchod. Důležité je zmínit, že pokud jste byli uznání invalidní pouze v prvním či druhém stupni, nezapočítává se vám tato doba pro výpočet starobního důchodu.
 

Kolik peněz dostanete?

Samotný invalidní důchod se skládá z pevné a procentní výměry:

Invalidní důchod přiznává Česká správa sociálního zabezpečení. Proti jejímu rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů od písemného doručení tohoto rozhodnutí. Pokud neuspějete, můžete se ještě vydat soudní cestou. Jestliže se ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit návštěvy na úřadě, může za vás vše vyřídit rodinný příslušník: ten bude potřebovat váš písemný souhlas a doklad od lékaře, že váš stav návštěvu úřadu neumožňuje. Anebo můžete někoho zmocnit formou plné moci.

Pokud potřebujete pomoci se zorientovat v problematice invalidního důchodu můžete zavolat přímo na infolinku ČSSZ – 800 050 248. Využít můžete také bezplatných konzultacích poradny Starám se a pracuji.
 

Můžete pracovat?

Zákon nestanovuje žádná omezení pro vaši práci, v jakémkoli stupni invalidity můžete pracovat nebo podnikat. U prvního a druhého stupně se přímo předpokládá, že svůj zbývající pracovní potenciál využijete.

Aktuální informace k 31. 1. 2021
 

 

Nenašli jste potřebné informace?

 
Napište nám