Sociální a zdravotní poradenství

Sociální a zdravotní poradenství

Co je potřeba udělat, když naši blízcí potřebují, abychom se o ně starali v domácím prostředí?

Neformálně pečující se zpravidla co nejdéle snaží pečovat o své blízké v domácím prostředí. Jaké sociální služby jim s tím mohou pomoci?

Pobytová odlehčovací služba – jak může neformálně pečujícím pomoci?

Jak se sociální služby hradí a jak o ně žádat?