Sociální a zdravotní poradenství

Užitečná literatura

Poradna Starám se a pracuji by ráda doporučila novou publikaci Demence a kvalita života, jejíž autorkou je Helena Kisvetrová. Kniha byla vydána pod záštitou Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a je založena na výsledcích studie kvality života seniorů v počáteční fázi demence. Kniha se věnuje terminologii, rizikovým faktorům, stadiím demence a pojednává o kvalitě života seniorů v počátečním stadiu demence. Přečtěte si další informace o knize nebo si publikaci rovnou zdarma stáhněte:
Demence a kvalita života