Sociální a zdravotní poradenství

Užitečné weby a portály

V rámci projektu Starám se a pracuji, spolupracujeme a komunikujeme s řadou dalších podobně zaměřených organizací, projektů či konkrétními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Naším záměrem je vytvářet v rámci projetu široký a fungující networking užitečných a důležitých informací i na portále Starám se a pracuji ve prospěch neformálně pečujících.
 

Občanské sdružení Život 90 komplexně pomáhá seniorům a jejich rodinám, snaží se aktivně zvyšovat kvalitu života lidem starším 60 let a jejich blízkým. Vytváří podmínky pro své klienty a klientky, aby byli soběstační a dokázali naplno využít svého potenciálu. Provozuje také telefonickou help linku a organizuje pravidelná setkání vrstevníků či představení na profesionální umělecké scéně v Divadle U Valšů. Život 90 také přímo spolupracuje s programem Starám se a pracuji. Marie Havrlíková je za Život 90 členkou expertního týmu mobilní poradny v oblasti sociálního a zdravotního poradenství.
 
Život 90 provozuje například pečovatelskou službu v terénu, která pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama (při jídle, oblékání, svlékání, hygieně…), ale doprovodí je i na nákup, pomůže při vaření (nebo zajistí jídlo), uklidí, vypere nebo i vyžehlí. Život 90 nabízí i odlehčovací službu přímo ve svém sídle na Praze 1 a to jak pobytovou (kapacita 9 lůžek), tak ambulantní (kapacita celkem 3 místa).
https://www.zivot90.cz/cs/asistence
 
Jedná se o webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí, na které snadno vyhledáte jakéhokoli poskytovatele sociálních služeb v Česku. Dle zákona se všichni takoví poskytovatelé musejí nejdříve registrovat, tato stránka pak jejich kontaktní údaje zveřejňuje a umožňuje mezi nimi snadno hledat. Třídit můžete podle vašeho kraje či okresu, anebo vyhledávat podle povahy služby – například zobrazit azylové domy, domy na půl cesty, chráněné bydlení, pečovatelské služby, služby osobní asistence, odlehčovací služby nebo například týdenní stacionáře.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg
 
Pražské centrum sociálních odlehčovacích služeb pro seniory funguje především jako středisko podpory pro lidi s kognitivními poruchami mozku a se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění mozku, tedy například s Alzheimerovou chorobou nebo demencí v raném stadiu nemoci. Pomáhají i rodinám, které se rozhodly o své blízké pečovat doma, nabízejí odlehčovací služby jak formu péče v domácnosti, tak i krátkodobého pobytu v jejich centru.
http://centrum-senorina.cz/socialni-sluzby/
 
Internetové stránky Neztratit se ve stáří, které provozuje nezisková organizace Sue Ryder, nabízejí velmi otevřené texty týkající se stáří a všeho, co s sebou toto období života přináší. Shromažďují informace z právní, finanční, zdravotní nebo rodinné oblasti a nabízejí k nim rady jak pro vás neformálně pečující, tak pro vaše blízké. Najdete na nich také motivační texty, které mohou být inspirací pro vaše denní přemýšlení, vzpomínání, ale i nejrůznější aktivity.
https://www.neztratitsevestari.cz/
 
Život přináší různé překážky a často mezi ně patří i nevyléčitelná nemoc. Zdravotnické zařízení Cesta domů provozuje poradnu, ale zejména Domácí hospic na území hlavního města Prahy, kdy nevyléčitelně nemocným umírajícím poskytuje zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Vedle dalších služeb nabízí k zapůjčení širokou nabídku kompenzačních pomůcek.
https://www.cestadomu.cz
 
Tato společnost vznikla už v roce 1997 a specializuje se na pomoc lidem s demencí a těm, kdo o ně pečují. Pořádá konference, vydává publikace, ale také na svém webu nabízí praktické rady pro lidi s demencí (například ohledně jejich práv nebo způsobu diagnózy nemoci) i pro jejich rodiny (jaké jsou příznaky, jak o svého blízkého pečovat).
http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/
 
Projekt Pečuj doma Diakonie Českobratrské církve evangelické nabízí praktické návody (často i s video doprovodem), jak v domácím prostředí pečovat o nemocného. Vedle knih a online poradny také pořádají kurzy, při kterých se můžete naučit nové postupy nebo se v domácí péči zdokonalit.
https://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/
 
Jedná se o největší profesní organizaci sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Na jejich stránkách doporučujeme především rubriku Projekty & Akce, kde můžete najít informace o tématech, které se vás přímo týkají, a také rubriku Nabízíme. Asociace přímo spolupracuje s programem „Starám se a pracuji“ a v poradně programu působí jako aktivní experti Renáta Kainráthová a Jan Sembdner.
http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-sluzeb
 
Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s., je kultivovat odbornou a veřejnou diskusi na poli témat souvisejících se sociální politikou. V praxi to znamená, že se soustřeďují na šíření a analýzu informací ohledně rodinné či bytové politiky, sociálních a zdravotních služeb či trhu práce, nabízejí veřejnosti i odborníkům správná a ověřená data a podporují sdílení zkušeností a dobré praxe mezi místními, ale i národními či mezinárodními organizacemi. Zpracovávají analýzy či výzkumy, pořádají konference a semináře a také publikují. Můžete navštívit jejich webové stránky socialnipolitika.eu a začíst se do článků v jejich Revue pro sociální politiku a výzkum. V rámci programu „Starám se a pracuji“ přímo spolupracujeme s Petrem Wijou, ředitelem Institutu, který se dlouhodobě věnuje tématu stárnutí populace v ČR jako sociolog i analytik a výzkumník.
https://socialnipolitika.eu