Užitečné weby a portály

Právní podpora

Užitečné weby a portály

V rámci projektu Starám se a pracuji, spolupracujeme a komunikujeme i s řadou dalších podobně zaměřených organizací, projektů či konkrétními poskytovateli právních či sociálně právních služeb. Naším záměrem je vytvářet v rámci projetu široký a fungující networking užitečných a důležitých informací i na portále Starám se a pracuji ve prospěch neformálně pečujících.

 

Občanské sdružení Život 90 komplexně pomáhá seniorům a jejich rodinám, snaží se aktivně zvyšovat kvalitu života lidem starším 60 let a jejich blízkým. Provozuje například telefonickou help linku, a organizuje pravidelná setkání vrstevníků či představení na profesionální umělecké scéně v Divadle U Valšů. Život 90 také přímo spolupracuje s programem Starám se a pracuji. Marie Havrlíková je za Život 90 členkou expertního týmu mobilní poradny v oblasti sociálního a zdravotního poradenství. Život 90 provozuje také sociálně právní poradnu sociálně právní poradnu pro pečující.
https://www.zivot90.cz/cs/asistence/socialni-poradna
 
Internetové stránky Neztratit se ve stáří, které provozuje nezisková organizace Sue Ryder, nabízejí velmi otevřené texty týkající se stáří a všeho, co s sebou toto období života přináší. Shromažďují informace z právní, finanční, zdravotní nebo rodinné oblasti a nabízejí k nim rady jak pro vás neformálně pečující, tak pro vaše blízké.
https://www.neztratitsevestari.cz/pro-me/pro-me-blizke/stari-a-pravo
 
Projekt „Pečuj doma“ Diakonie Českobratrské církve evangelické nabízí praktické návody (často i s video doprovodem), jak v domácím prostředí pečovat o nemocného. Vedle knih a online poradny také pořádají kurzy, při kterých se můžete naučit nové postupy nebo se v domácí péči zdokonalit. „Pečuj doma“ poskytuje i podrobné sociálně právní poradenství.
https://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/
 
V rámci projektu intenzivně spolupracujeme s Městkou částí Praha 7, například formou pravidelných chatů expertů a expertek poradny „Starám se a pracuji“ pro Prahu 7.  Městská část Praha 7 rovněž provozuje bezplatnou právní poradnu pro seniory a pečující.
https://www.praha7.cz/poradna-pro-seniory-a-pecujici-pouze-telefonicky/
 
Je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Sdružuje a zastřešuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování kvality občanského poradenství. Občanské poradny pokytují rovněž bezplatné právní a dluhové poradenství.
www.obcanskeporadny.cz