Microsoft: Nejlepší praxe v ČR

Zaměstnavatelé v Česku

Microsoft: Nejlepší praxe v ČR

Firma Microsoft je inspirátorem a příkladem té nejlepší praxe v ČR i ve světě v oblasti zavádění a implementace flexibilních podmínek práce, které jsou úzce propojeny s využíváním moderních IT technologií. Poskytuje například dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro matky nebo šest týdnů plně placené rodičovské dovolené pro otce a nebiologické rodiče, tedy adoptivní rodiče a pěstouny včetně homosexuálních párů.

Současně firma Microsoft nabízí celkem 30 dnů nemocenské ročně, tak zvaných sick days. Navýšila také počet placených dní (na 20) pro zaměstnance, kteří se starají či pečují o blízké rodinné příslušníky s vážnými zdravotními problémy (tedy neformálně pečují). 

Microsoft se snaží zavádět též rozmanité (diverzitní) pracovní prostředí pro různorodé skupiny zaměstnanců, zaměstnankyň, jehož součástí je právě flexibilita práce a flexibilní pracovní podmínky. Je propagátorem programu Práce odkudkoliv: z domova, z kavárny, z kanceláře, kterou umožnuje svým zaměstnancům na základě využívání cloudových technologií.

Firma také podporuje programy, které pomáhají ženám, aby se stávaly expertkami v IT, a to například formou Akademie programování a DigiGirlz. Pracují na kampaních, které se například zabývají důležitou rolí rodičů a učitelů při volbě povolání dívek. Flexibilní pracovní prostředí umožnuje firmě získávat talentované uchazeče i ze vzdálených míst, jelikož nemusí denně dojíždět za prací.