Na jaké instituce se můžete jako pečující obrátit?

Sociální a zdravotní poradenství

Na jaké instituce se můžete jako pečující obrátit?

V případě, že potřebujete pomoci se zajištěním péče o svého blízkého, můžete se obrátit na sociálního pracovníka obecního či městského úřadu. Sociálního pracovníka najdete zpravidla na odboru sociálních věcí.
Sociální pracovník vám poskytne:

 

Úřad práce ČR

Za splnění určitých podmínek je také možnost registrovat se na úřadu práce jako pečující osoba a mít díky tomu nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění.
 

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

 

Zdravotně sociální pracovníci

 

Neziskové organizace

 

Sociální poradenství