Průkazy osob se zdravotním postižením: Na co máte podle nich nárok?

Sociální a zdravotní poradenství

Průkazy osob se zdravotním postižením: Na co máte podle nich nárok?

Pokud vám byl jako žadateli přiznán příspěvek na péči, vzniká vám i nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Vydávají se ve třech variantách a liší se tím, na co všechno máte nárok, přičemž se o ně žádá na úřadech práce. Co náleží osobám s průkazy TP, ZTP a  ZTP/P?

Průkaz TP

Jde o průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením – náleží tomu, kdo má přiznán I. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

Průkaz ZTP

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, který náleží tomu, kdo má přiznán II. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

Průkaz ZTP/P

Jedná se o průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce, který náleží tomu, kdo má přiznán příspěvek na péči ve stupni III nebo IV. V takovém případě držitel nárokuje:

Další výhody pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Držitel průkazů ZTP a ZTP/P ještě může získat:

O dalších dávkách sociální podpory, které stát nabízí, se můžete dočíst v tomto článku.