Průkazy osob se zdravotním postižením: Na co máte podle nich nárok?

Sociální a zdravotní poradenství

Průkazy osob se zdravotním postižením: Na co máte podle nich nárok?

Pokud vám byl jako žadateli přiznán příspěvek na péči, vzniká vám i nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým nebo duševním. Vydávají se ve třech variantách a liší se tím, na co všechno máte nárok. Žádat o ně můžete na úřadech práce.

Držitel průkazu může využívat finančních výhod či úlev – jedná se o slevy a jiné výhody v oblasti osobní a hromadné dopravy, osvobození o vybraných správních a místních poplatků a daňové úlevy. Co náleží osobám s průkazy TP, ZTP a ZTP/P?
 

Průkaz TP

Jde o průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením – náleží tomu, kdo má přiznán I. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 

Průkaz ZTP

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, který náleží tomu, kdo má přiznán II. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 

Průkaz ZTP/P

Jedná se o průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce, který náleží tomu, kdo má přiznán příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV. V takovém případě držitel nárokuje:

 

Další výhody pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Držitel průkazů ZTP a ZTP/P ještě může získat:


Důležitá informace! Problematika speciálních označení vozidel (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ani úřadů práce, ale Ministerstva dopravy.
O dalších dávkách sociální podpory, které stát nabízí, se můžete dočíst v tomto článku.