Přehled finančních dávek v sociálním systému, na které můžete dosáhnout

Sociální a zdravotní poradenství

Přehled finančních dávek v sociálním systému, na které můžete dosáhnout

Stát nabízí několik příspěvků v sociálním systému, o které můžete požádat. Jde například o příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, příspěvek na bydlení, či doplatek na bydlení. Kdo na ně má nárok a kolik činí? Připravili jsme pro vás přehled.