Desatero pro všechny, kteří začínají pečovat o osobu blízkou

Pro pečující

Desatero pro všechny, kteří začínají pečovat o osobu blízkou

1. Seznamte se s aktuálním zdravotním stavem osoby, o kterou budete pečovat.

Je potřeba jednat s lékaři o tom, jaká je prognóza a jaké jsou možnosti. Zda se takový člověk může vrátit do domácího prostředí s náležitou kvalitou a bezpečím, nebo jestli se jeho stav může vůbec zlepšit apod. Zajímejte se, zda osoba netrpí demencí – ta může výrazně ovlivňovat veškeré další dění.

2. Udělejte si celkovou představu o tom, jaká je očekávaná délka péče a co by mohla obnášet.

V začátcích péče o osobu blízkou nebo v jejím průběhu můžete využít bezplatných služeb poradny Starám se a pracuji. Nabízí jednorázové konzultace ale i dlouhodobou podporu.

3. Udělejte rodinnou poradu, jak se budou či mohou jednotliví členové do péče zapojovat.

Je velmi nutné zapojit celou rodinu a všechny možné a ochotné příbuzné. Domluvte se, kdo co bude zajišťovat a udělejte harmonogram prvních kroků. Shodnout byste se měli také na tom, jak spolu budete komunikovat. Neopomeňte se zajímat o to, jakou představu má pečovaná osoba.

4. Zjistěte si, jaké jsou v místě vhodné sociální a zdravotní služby, které byste mohli využít.

Je dobré využít možnosti tzv. sdílené péče neboli nabídku sociálních a zdravotních služeb v daném městě (např. pečovatelská služba, osobní asistence, ambulantní služby - např. denní stacionáře.) Vhodné sociální a zdravotní služby můžete vyhledat zde.

5. Zajistěte dostupné informace pro případ ohrožení života.

Zjistěte si, jakého obvodního lékaře a další lékaře specialisty váš blízký člověk navštěvuje a shromážděte si na ně kontakty. Zajistěte a uschovávejte si nálezy z vyšetření. Vytvořte si soupis předepsaných léků, jak často je má pečovaná osoba užívat a v jakém množství. Pro případ zdravotního kolapsu přichystejte na viditelné místo obálku, ve které budou informace o nemocích, kterými daná osoba trpí, a o lécích, které užívá, společně s kontakty na nejbližší osoby. Ideální je v obálce ponechat vždy aktuální zdravotní zprávu. Informujte se, zda je ve vašem kraji zřízena tzv. I.C.E karta neboli seniorská obálka.

6. Vytvořte si finanční plán péče a zjistěte, které dávky sociálního systému můžete využít při vaší konkrétní situaci péče o osobu blízkou. 

Péče o blízkou osobu je náročná i finančně. Proto je vhodné si naplánovat výdaje spojené s péčí a z jakých příjmů budete tyto výdaje financovat. Stát nám umožňuje využít několika typů dávek a příspěvků. O pomoc můžete požádat také nadace, které vám mohou poskytnout finanční nebo materiální dar.

7. V případě fyzického handicapu si ověřte, zda má pečovaná osoba nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením

Pokud je fyzický handicap většího rozsahu, je možné na pobočkách úřadu práce požádat o průkazku tělesně postižených. Tyto průkazky jsou rozděleny do tří kategorií podle stupně postižení a podle nutnosti pomoci. Slouží k umožnění vstupu bezbariérovými vchody určenými speciálně pro handicapované, na vyhrazená sedadla v autobuse a také k možnosti parkování na vymezených místech.

8. Uzpůsobte domácnost, v níž osoba, o kterou pečujete, žije.

Je důležité přizpůsobit domácnost konkrétnímu onemocnění postižení opečovávané osoby. Pokud pečovaná osoba potřebuje kompenzační pomůcky, požádejte o předpis lékaře, nebo vyhledejte půjčovnu kompenzačních pomůcek.

9. Informujte o vaší situaci svého zaměstnavatele a požádejte ho o podporu. 

Zaměstnavatelé, kteří si uvědomují, jak obtížné je pro pečující skloubit práci s péčí, vám mohou vyjít vstříc různými způsoby. Nebojte se o ně požádat. Může se jednat například o:

Je také možné požádat o tzv. dlouhodobé ošetřovné, které je až na 90 dní.

10. Myslete i na sebe a nesnažte se péči zvládnout sami. Nebojte se využít psychologické podpory odborníků.

Využít můžete například bezplatnou psychologickou pomoc poradny Starám se a pracuji.
 

Chci využít služeb poradny zdarma